Britney загвар зохион бүтээгч болохыг хүсч байна

2008/04/07
Share |
Хүмүүс: Spears Britney | 
Britney загвар зохион бүтээгч болохыг хүсч байна

Britney Spears загвар зохиогч Christian Audigier -тай бизнесийн журмаар уулзахаар зочиллоо. Тэрээр өөр нэр алдартай хүнээр дамжуулан өөрийнхөө гаргах загваруудыг борлуулан мөнгө олохыг хүсэж байна.

Britney тэрээр ээжтэйгээ Christian Audigier -ийн нэгдсэн төв оффис дээр очсон бөгөөд дизайнер Ed Hardy, Christian Audigier, SMET, Paco Chicano, CbarA, Crystal Rock… нартай түүний шинэ хаврын гоёлыг ярилцлаа.

Тэрээр Chrisitian -тай хамтарч ажиллахаар болж байгаа бөгөөд түүнд Ed Hardy -ийн шинэ усны хувцас, нүдний шил зэрэг нь үнэхээр таалагдсан гэнэ. Christian Audigier - ийн цүнх, бүсний загварууд түүний сэтгэлийг үнэхээр татжээ.

Танд манай нийтлэл таалагдаж байвал LIKE дараарай!
Сэтгэгдэл
rekoloas ñîëü ïî çàêëàäêàì âîëãîãðàä купить Гарик ЧерняхоР²ÑÐº Рифма к слову замути чапора эффектиР²Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ Ð°Ð½Ñ‚Ð¸Ñ€ÐµÑ‚Ñ €Ð¾Ð²Ð¸Ñ€ÑƒÑÐ½ ой терапии купить конопля Сергиев Посад как пройти нарколоР³Ð° если употребР»ÑÐ» купить ÐœÐµÑ‚Ð°Ð¼Ñ„ÐµÑ ‚амин Неман циклодоР» зависимР¾ÑÑ‚ÑŒ øèøêè ÷åðåç çàêëàäêó соль микс закладкР¸ москва Купить бошки в Валдай купить Гари Гарисон Елец где купить залдиар Метадон в Чите ЗакладкР¸ ÐºÑ€Ð¸ÑÑ‚Ð°Ð»Ñ ‹ в Мытищи описаниРµ сортов конопли энбом ýêñòàçè èðâèí óýëø êóïèòü Гашиш Состав закладкР¸ Два таджика продаваР»Ð¸ героин спайс купить в гомеле купить ÐºÑƒÑ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ ŒÐ½ÑƒÑŽ смесь в симфероР¿Ð¾Ð»Ðµ НаркотиРºÐ¸ в Ð”Ð¾Ð»Ð³Ð¾Ð¿Ñ€Ñ ƒÐ´Ð½Ð¾Ð¼ чирик сананго кокаин что это такое купить DOMINO Ð‘ÐµÐ»Ð¾Ð¼Ð¾Ñ€Ñ Ðº ãåðîèí çàêëàäêàìè â êàëóãå купить марихуаР½Ñƒ Суоярви закладкР¸ владикаР²ÐºÐ°Ð· ÑÐºÐ¾Ñ€Ð¾ÑÑ‚Ñ Œ купить Герыч КаменноР³Ð¾Ñ€ÑÐº купить Греча КостомуРºÑˆÐ° куреха купить Кокос СеверобР°Ð¹ÐºÐ°Ð»ÑŒÑÐº купить Хэш ДальнегР¾Ñ€ÑÐº купить ЭйфоретР¸Ðº НоябрьсРº
IP:146.185.205.84  2017-12-27 22:55:19
rekolka ïîâàðåííàÿ êíèãà àíàðõèñòà òîððåíò Êóïèòü Ýêñòàçè Äçåðæèíñê Êðèñòàëû â Êóðãàíå Çàêëàäêè ìàðêè â Ñðåäíåóðàëüñêå Кокаин где произвоР´ÑÑ‚ Òåñò ñ îòâåòàìè ïî ïåäàãîãèêå òåéêîâî ôîðóì tribune times jxtc Íàðêîòèêè èç êîíîïëè, ãàøèø, ìàðèõóàíà Êóïèòü Äóðü Áóãóðóñëàí Spice platinum tv online ñðîê õðàíåíèÿ àè 2 çàêëàäêè ìîñêâà ñêîðîñòü Героин в Выборге Êóïèòü çàêëàäêè àìôåòàìèí â Ñèìôåðîïîëüîñïà ðèâàåòñÿ Êóïèòü Øèøêè â Õàäûæåíñê Êóïèòü ÑÊ Êðèñò Áåëûå Èíñàð Çàêëàäêè êîêàèí â Èâàíãîðîäå Фен закладкР¸ николаеР² Êóïèòü ñîëü â Ñàðàòîâå Êóïèòü Ìàðêè â Íóðëàò Fast75 biz â îáõîä áëîêèðîâêè ñïàéñ ðîìàøêà ïîñëåäñòâèÿ ìèêñû â ñïáå ïî çàêëàäêàì Ширка из маковых семечек Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ â Òóëå ïîä êëþ÷ | Òóëüñêîå Ñòðîèòåëüíîå Îáúåäèíåíèå ïåðåáîðùèë ñ àìôåòàìèíîì äåâî÷êè íþõàþò êîêàèí ïåñíÿ Êóïèòü ãåðîèí â Áîðèñîãëåáñê Êóïèòü ìåòîäîí â Æèãóë¸âñêå êàêèå ëåêàðñòâà ìîãóò ïîêàçàòü â ìî÷å ìåôåäðîí êàê íàéòè çàêëàäêè ñîëè Ìåòàäîí â Êàðàáóëàêå Êóïèòü çàêëàäêè áîøêè â Íàëü÷èêå Êóïèòü çàêëàäêè ãàøèø â Ñîëü-èëåöêå Êóïèòü çàêëàäêè ñïàéñ â Äíå êîêàèí â çäàíèè ïîñîëüñòâà
IP:46.161.60.85  2018-05-24 20:32:51
Merziuz MIWpW2 http://pills2sale.com/ viagra online
IP:5.188.211.24  2020-11-14 15:22:58
Jenna I”m about to run out of credit dilatrend 12.5 etken maddesi“Now this madness of war is once more spreading through the world and our brave country must again prepare itself to survive against great odds,” she says, the words written by typewriter on a government document labeled “secret.”
IP:5.188.211.13  2020-11-16 05:52:00
Major magic story very thanks safe way to get off wellbutrinShe”s right on target! Showing off her killer figure in a skimpy blue bikini top and a pair of cutoff shorts, Olivia Munn gets a little silly by the pool in the June/July issue of Esquire magazine. But she”s not the only bikini babe making a splash this year. Check out more of the hottest beach bods of 2013 ...
IP:5.188.211.35  2020-11-16 07:49:36
Owen I need to charge up my phone cephalexin 500mg used for bronchitisJeter compared the pain to a “deep bruise.” He spent Sunday receiving treatment. He indicated he was not available to pinch hit. He rested these past two days, but offered no assurances that his condition had improved.
IP:5.188.211.35  2020-11-16 08:34:01
Khloe I”m training to be an engineer striketec boxing sensorsThe watchdog”s report redacts the name of the contractor and the details of his criminal record, though Weber”s lawsuit says he was on an early parole release from a 10-year prison sentence for drug distribution.
IP:5.188.211.35  2020-11-16 09:21:24
Kennith Another year buy nolvadex indiaOn Friday, Senate Majority Leader Harry Reid said Republicans were ”simply postponing for a few days the inevitable choice” between passing a bill without the provision or forcing a government shutdown.
IP:5.188.211.35  2020-11-16 10:09:43
Grover Thanks for calling quality meds deliveryHe tried to enter the mosque where senior officers lined up to offer prayers for their colleague, who was gunned down earlier on Thursday. But he was stopped by police and detonated his explosives just outside the mosque, several witnesses said.
IP:5.188.211.21  2020-11-17 06:15:54
Marissa I”ll call back later purchase viagra from pfizerSeveral media reports have suggested that tradersmanipulated the fixings - snapshots of where currencies aretrading at a particular time in the market - which are used toprice trillions of dollars worth of investments.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 16:26:50
Pasquale What do you like doing in your spare time? climinax ultra delay pills review The mass shooting in Afghanistan”s Kandahar province marked the worst case of civilian slaughter blamed on a single, rogue U.S. soldier since the Vietnam War and further strained U.S.-Afghan relations after over a decade of conflict in that country.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 18:01:08
Alejandro Have you got any ? how long to take ibuprofen for feverSo Walter thanks for the question. At this point, while we do a certain number of one-year term deals. Typically, what we are seeing is ELAs continuing to attract a lot of value from a customer perspective. And we have been very, I think successful in selling on average three-year transactions. Customers have been paying upfront for those. And it’s one of the significant drivers of cash collection. So speaking as the CFO, I have to say from my perspective, I like that model and will obviously manage our customer demand appropriately, but frankly that model I think is something we want to continue as much as possible.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 18:48:01
Julian Excellent work, Nice Design spironolactone 100 mg tabletHelium is most commonly recovered from natural gas deposits,many of them in Texas, Oklahoma and Kansas, the BLM said on itswebsite. (Reporting by Ros Krasny; Editing by Gary Hill and SteveOrlofsky)
IP:5.188.211.24  2020-11-17 19:34:49
Christian I”m training to be an engineer blopress plus 8 12.5 mg preisThe discussions on the prizes are wrapped in secrecy. The 18 members of the Swedish Academy who award the Nobel prize for literature are only allowed to discuss the prize within the walls of the Academy itself. Minutes are only made public half a century after the meetings.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 21:55:30
Magic No, I”m not particularly sporty marathon man maca 1000 The win by a Commonwealth author and the second from NewZealand in the Man Booker”s history is likely to set literarytongues wagging again over the decision by the prestigiousprize”s organisers last month to change the rules foreligibility from 2014.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 22:41:32
Hilton I live in London viagra buy netIt”s worth noting that broccoli — which can indeed be prepared in many delicious ways — is considered by many to be a highly nutrient-dense ”superfood,” with potential cancer-fighting qualities as well. 
IP:5.188.211.24  2020-11-18 02:23:30
Lyndon Another service? domperidone syrup pediatric dosage Whenever possible, make sure the three examples you choose are suitably diverse. Even if the prompt screams at you to use three examples from your favorite novel, historical period or anything else, do not do this.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 04:27:32
Francesco Whereabouts inare you from? elta md sunscreen kopenNuclear power stations generally run on uranium enriched to 5 percent fissile purity, while the medical reactor requires 20 percent enriched fuel. Uranium needs to be enriched to 90 percent for nuclear bombs.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 05:11:06
Sierra In a meeting dosis ibuprofeno pediatriaNone are likely to go to jail as the sentences under twoyears are suspended, and the longer sentences may be appealed orreplaced with community service, judicial sources said. (Reporting by Silvia Ognibene; Writing by Naomi O”Leary;Editing by Louise Ireland)
IP:5.188.211.24  2020-11-18 05:52:36
Ella Other amount generic wellbutrin online no prescriptionTampa Bay just missed turning a triple play in the sixth. With runners on first and second, Longoria leaped to grab Will Middlebrooks’ high-hopper near the line and then landed on the third-base bag. Longoria threw out Drew at second, but Middlebrooks just beat the ensuing throw to first.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 06:35:28
Crazyivan I”m sorry, he”samitriptyline 10mg tablets used forIn search of the ideal house that is both beautiful and accessible, families moving out of the city often yearn for a much more compassionate way of life and a community to which their children can belong. According to the Office for National Statistics, about 250,000 people left London in the past year, mostly to other parts of the South East (100,014). The second-most popular destination was the East of England (63,712), then the South West (22,115). “As the demand for bigger country houses decreases, so there has been a real shift in emphasis towards village life,” says Philip Harvey, director of the buying agent Property Vision.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 07:20:19
Nickolas I quite like cooking what is montelukast sodium 10 mg used forHigh Shoals Lake in Catawba County rose nearly five feet over a 10-hour span. Officials said high water will move down the Catawba River later Saturday, possibly causing more flooding. The rain had stopped in the area by late afternoon Saturday. The National Weather Service said the heavy rain will move east across the western piedmont of North Carolina and northeastern South Carolina.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 13:46:04
Norberto I”m about to run out of credit atorvastatin calcium 10mg priceThis comes from our ad serving technology and is used to track how many times you have seen a particular ad on our sites, so that you don”t just see one advert but an even spread. This information is not used by us for any other type of audience recording or monitoring.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 16:07:14
Aubrey Are you a student? viagra fr frauen apotheke rezeptfrei“If I had the privilege of being the Defence Secretary after the next election one of the important decisions I would take would be a fundamental review of any and all of the evidence, but in particular learning from our allies.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 19:16:22
svkmcfv C3xEBmnryhbdejfkpw, [url=http://pazxkdxkhhcz.com/] pazxkdxkhhcz[/url], [link=http://sptvofuxxqir.com/ ]sptvofuxxqir[/link], http://hflipaairhvk.com/
IP:5.188.211.24  2020-11-25 04:24:30
uflhojzgtz zHiYyIxfkgvbrkrqot, [url=http://njzmrwbjzvfj.com/] njzmrwbjzvfj[/url], [link=http://qzagvyjmjfvs.com/ ]qzagvyjmjfvs[/link], http://hdruzzxuhfze.com/
IP:5.188.211.24  2020-11-25 05:14:54
dobson YEdccu https://www.quora.com/What-the -top-SEO-keywords-for-essay-yo u-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay
IP:5.188.211.13  2020-12-04 09:40:33
ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ
Таны нэр:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд factnews.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 8919-9080 утсаар хүлээн авна. тэмдэгт.