Гандангийн тэргүүн хамба Д.Чойжамцын булхайг хамба лам З.Санждорж илчиллээ

2010/01/28
Share |
Хүмүүс:
Гандангийн тэргүүн хамба Д.Чойжамцын булхайг хамба лам З.Санждорж илчиллээ

Сүүлийн үед хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлүүдээр монголын бурхан шашны төв гандан тэгчилэн хийдтэй холбоотой олон сөрөг мэдэллүүд цацагдаж байна. Тэгвэл өнөөдөр Монголын их хүрээ төвийн тэргүүн Санждорж дээрх байдалтай холбоотой мэдээллийг сэтгүүлчдэд хийлээ. Монголчуудын ная гаруй хувь нь дээшээ тэнгэр хол, доошоо газар хатуу болсон ийм л хэцүү үедээ  өөрийн эрхгүй ганданд очиж  сүсэглэн зовлонгоо нимгэлж буян заяагаа даатгадаг. Гэтэл гандан тэгчилэн хийд нь сүсэгтэн олныхоо бишрэлийг мөнгөөр хэмжиж, тэдний зовлонг ашиглан бизнес олж байна гэж Санждорж хамба үзэж байна. Энэ нь ч бодит байдал дээр батлагдана. Учир нь гандангийн бүх ном тодорхой тарифтай байдаг. Мөнгөгүй л бол та талийгаачийнхаа хойноос буяны ном уншуулж чадахгүй гэсэн үг. Зөвхөн энэ замаараа л гэхэд гандан жилдээ хэчнээн саяын орлого олдогийг хэн ч мэдэхгүй.

 Учир нь шашны байгууллага учраас ганданд аудитын шалгалт ч ордоггүй, улс татвар ч авдаггүй. Энэ байдлыг нь эсэргүүцсэний төлөө монголын их хүрээ төвийн тэргүүн хамба санждоржийг элдвээр хааж боон, шүүхэд хүртэл өгөөд байгаа гэнэ.Одоо санждорж хамбын өөрийн байгуулсан төв болох их хүрээ төвийг нь хураах болчихоод байгаа гэнэ. Учир нь тус төв нь сүсэгтэн олны уншуулахыг хүссэн бурхны номыг сахил хүртсэн лам өөдөөс нь харж суун уншиад үүнийхээ хариуд тогтсон мөнгө биш сэтгэлийн хандив л авдаг юм байна. Тэрчлэн 1996 онд бурхан шашны төв гандан тэгчилэн хийдийн нярав очирбат гэгч тэр үеийн сонингуудаар гандангийн санхүүгийн байдал, сүсэгтэн олны зовлонг хэрхэн ашигладаг талаар, хамба лам мөнгийг  гарын салаагаараа хэрхэн урсгадаг талаар баримт дэлгэж байжээ. Тэгвэл энэ удааг Монголын их хүрээ төвийн тэргүүн хамба Санждорж олон жил бугшсан дээрх булхайг арилгахын төлөө тууштай тамцэнэ гэдгээ хэлсэн юмаа

TB9 tv

Танд манай нийтлэл таалагдаж байвал LIKE дараарай!
Сэтгэгдэл
Gumtahmd ! Kaka is not a month - what to do?, https://www.openlearning.com/u /asaltrepun/blog/OrderAnLitera ture100GreatestEssaysServices order_an_literature_100_greate st_essays_services, http://mshenebloba.info/load/u rl=https%3a%2f%2fwww.openlearn ing.com%2fu%2facaracac%2fblog% 2fToOrder1StParagraphOfAnEssay BusinessPlanCheaper to_order_1st_paragraph_of_an_e ssay_business_plan_cheaper, https://www.a-medic.com/enlace s/linklink.asp?url=https%3a%2f %2fwww.openlearning.com%2fu%2f taphinegmi%2fblog%2fPayToWrite Outline123HelpMeEssaysBestPrac tices pay_to_write_outline_1_2_3_hel p_me_essays_best_practices, http://www.pens4u.co.il/shop/f acebook.asp?site=https%3a%2f%2 fwww.openlearning.com%2fu%2ftu idissuper%2fblog%2fBuyCheap160 0WordEssayAdmissionBestWebsite s buy_cheap_1600_word_essay_admi ssion_best_websites, http://fotolah.com/space/link. php?url=https%3a%2f%2fwww.open learning.com%2fu%2fprecporseer u%2fblog%2fPayScholarshipEssay 12PointEssayServices pay_scholarship_essay_12_point _essay_services, https://www.openlearning.com/u /nalenrighrald/blog/Buying2Kin dsOfHypothesisThesisBestPracti ce buying_2_kinds_of_hypothesis_t hesis_best_practice, https://www.openlearning.com/u /chaurafhapee/blog/BuyAn11Essa yTitlesReportsBestWebsites buy_an_11_essay_titles_reports _best_websites, http://www.smwfuneralhomes.net /cfi/addthis_email.cfm?url=htt ps%3a%2f%2fwww.openlearning.co m%2fu%2flliznickeyprot%2fblog% 2fHowToWriteACoursework1Malays iaConceptEssayOnlineReviews how_to_write_a_coursework_1mal aysia_concept_essay_online_rev iews, https://www.openlearning.com/u /sapephandnews/blog/BuyAn100Co llegeEssaysMovieReviewBestBook s2018 buy_an_100_college_essays_movi e_review_best_books_2018, https://www.openlearning.com/u /abranbacon/blog/WriteMyOutlin e1000WordEssayOnResponsibility BestPractices write_my_outline_1000_word_ess ay_on_responsibility_best_prac tices, https://nobrow.net/wp-content/ uploads/2014/01/l.php%3Fu=http s%3a%2f%2fwww.openlearning.com %2fu%2fleurebercu%2fblog%2fOrd erAMathAssignment1984Room101Es sayBestWebsiteBuilder order_a_math_assignment_1984_r oom_101_essay_best_website_bui lder, https://www.openlearning.com/u /tiowhatpaylsol/blog/HowToWrit eA1984TechnologyEssayReportsBe stWebsites how_to_write_a_1984_technology _essay_reports_best_websites, https://www.openlearning.com/u /erbimesi/blog/HowToWriteACour sework1000WordsEssayOnlineFree how_to_write_a_coursework_1000 _words_essay_online_free, https://www.openlearning.com/u /prefanefdrul/blog/ToOrderLabR eport123HelpmeEssaysBestWebsit es to_order_lab_report_123helpme_ essays_best_websites, http://www.ghz.it/gotoURL.asp? url=https%3a%2f%2fwww.openlear ning.com%2fu%2fkitiliter%2fblo g%2fPayToWrite13ThAmendmentEss ayCourseworkServices pay_to_write_13th_amendment_es say_coursework_services, http://pebutty.net/pb/rank.cgi ?mode=https%3a%2f%2fwww.openle arning.com%2fu%2faltipiti%2fbl og%2fBuyAn100PageEssayLiteratu reOnline buy_an_100_page_essay_literatu re_online, http://sp-life.ru/go?to=https% 3a%2f%2fwww.openlearning.com%2 fu%2flmintiveres%2fblog%2fWrit eMyDissertation123HelpEssayBes tWebsiteBuilders2018 write_my_dissertation_123_help _essay_best_website_builders_2 018, https://www.openlearning.com/u /atembinus/blog/WriteMyArticle 1960SEssayBestWebsites write_my_article_1960s_essay_b est_websites, https://www.openlearning.com/u /lomabmehu/blog/HowToWriteAAnn otatedBibliography123HelpEssay BestPractice how_to_write_a_annotated_bibli ography_123help_essay_best_pra ctice, http://www.hh-nachrichten.de/i ndex.php?module=https%3a%2f%2f www.openlearning.com%2fu%2fgeh esocoo%2fblog%2fBuyAnCode1900F ormalAnalysisFilmEssayBestPrac tice buy_an_code_1900_formal_analys is_film_essay_best_practice, http://www.westhillsmempark.co m/cfi/addthis_email.cfm?url=ht tps%3a%2f%2fwww.openlearning.c om%2fu%2fsuicorhoming%2fblog%2 fBuy10PagePaperOutlineMovieRev iewBestWebsites buy_10_page_paper_outline_movi e_review_best_websites, https://www.openlearning.com/u /roughliglidab/blog/Pay1000Wor dEssayPagesSpeechPresentationB estPractices pay_1000_word_essay_pages_spee ch_/_presentation_best_practic es, https://www.openlearning.com/u /guttplemunbac/blog/OrderAnCas eStudy1StEnglishNewspaperInInd iaBestPractices order_an_case_study_1st_englis h_newspaper_in_india_best_prac tices, https://www.ai56.ru/redirect/? go=https%3a%2f%2fwww.openlearn ing.com%2fu%2fpobumbnarpe%2fbl og%2fWhereCanIBuy1StEnglishNew spaperInIndiaThesisCheapest where_can_i_buy_1st_english_ne wspaper_in_india_thesis_cheape st, https://www.openlearning.com/u /tiebeltifiz/blog/HowToWriteAC ode1MmAnterolisthesisServices how_to_write_a_code_1_mm_anter olisthesis_services, https://www.openlearning.com/u /tiegreenabap/blog/ToOrderCase Study15PageEssayServicenow to_order_case_study_15_page_es say_servicenow, https://univa-jp.com/r/?u=http s%3a%2f%2fwww.openlearning.com %2fu%2fracamebi%2fblog%2fOrder An2PageResearchProposalTermPap erForMoney order_an_2_page_research_propo sal_term_paper_for_money, http://bizkidts.cf/ktm/view.cg i?i=https%3a%2f%2fwww.openlear ning.com%2fu%2fgidaramous%2fbl og%2fPayToWrite10ThGradeEssayC aseStudyServices pay_to_write_10th_grade_essay_ case_study_services, http://www.unicyclist.it/gotoU RL.asp?url=https%3a%2f%2fwww.o penlearning.com%2fu%2flyusearp icing%2fblog%2fToOrder2PageNar rativeEssayMathAssignmentBestP ractices to_order_2_page_narrative_essa y_math_assignment_best_practic es, https://www.openlearning.com/u /pardeazanou/blog/PayToWriteSc holarshipEssay100WordEssaySamp leBestPractice pay_to_write_scholarship_essay _100_word_essay_sample_best_pr actice, http://apm.ru/links.php?go=htt ps%3a%2f%2fwww.openlearning.co m%2fu%2fcentspokages%2fblog%2f PayCreativeWriting11MinuteEssa yForMoney pay_creative_writing_11_minute _essay_for_money, https://www.openlearning.com/u /lysearquita/blog/BuyAnResearc hPaper1000WordEssayLoveStoryFo rMoney buy_an_research_paper_1000_wor d_essay_love_story_for_money, http://www.uw-de.com/search/ra nk.cgi?mode=https%3a%2f%2fwww. openlearning.com%2fu%2fasaltre pun%2fblog%2fHowToWriteA1000Wo rdEssayFormatParaphrasingServi ces how_to_write_a_1000_word_essay _format_paraphrasing_services, https://www.openlearning.com/u /centspokages/blog/OrderAnd1St AmendmentEssayEssayBestPractic es order_and_1st_amendment_essay_ essay_best_practices, http://web.naaccc.com/CWT/Exte rnal/WCPages/WCBanners/BannerR eferral.aspx?ProfileID=https%3 a%2f%2fwww.openlearning.com%2f u%2fsuicorhoming%2fblog%2fOrde rAnSpeechPresentation2001ASpac eOdysseyServices order_an_speech_/_presentation _2001_a_space_odyssey_services , https://www.openlearning.com/u /coplathotgi/blog/BuyingResear chPaper12ThGradeEssayServices buying_research_paper_12th_gra de_essay_services, http://ooz.cc/url.php?url=http s%3a%2f%2fwww.openlearning.com %2fu%2fbuytacando%2fblog%2fOrd erAn100WordEssayMemeMovieRevie wBestBooks2016 order_an_100_word_essay_meme_m ovie_review_best_books_2016, https://www.openlearning.com/u /skatnovasttam/blog/PayToWrite 1984GlassPaperweightLabReportB estWebsites pay_to_write_1984_glass_paperw eight_lab_report_best_websites , https://www.openlearning.com/u /courtkrusdiri/blog/WriteMyCre ativeWriting123AbcEssaysOnline write_my_creative_writing_123a bc_essays_online, https://www.openlearning.com/u /uluntaperp/blog/OrderAn12Grad eMathProblemsProofreadingOnlin e order_an_12_grade_math_problem s_proofreading_online, http://www.gemsbymail.com/cart .php?m=https%3a%2f%2fwww.openl earning.com%2fu%2ftaicescuraps %2fblog%2fBuyCheap1TailedHypot hesisEssayServices buy_cheap_1_tailed_hypothesis_ essay_services, http://it4pal.com/ar/go.php?ur l=https%3a%2f%2fwww.openlearni ng.com%2fu%2fpartdimasel%2fblo g%2fToOrderLabReport1Paragraph EssayExampleBestWebsites to_order_lab_report_1_paragrap h_essay_example_best_websites, http://aiwaah.com/seo/redirect .php?url=https%3a%2f%2fwww.ope nlearning.com%2fu%2ftiegreenab ap%2fblog%2fBuyAnCaseStudy100P ageEssayServices buy_an_case_study_100_page_ess ay_services, https://www.openlearning.com/u /puirenigo/blog/Pay15ThAmendme ntEssayMathAssignmentBestPract ices pay_15th_amendment_essay_math_ assignment_best_practices, http://search.dagrsol.com/Cach eResource_p.html?url=https%3a% 2f%2fwww.openlearning.com%2fu% 2fstatinonaf%2fblog%2fBuyingPe rsonalStatement2003ApushDbqSam pleEssayBestPractice buying_personal_statement_2003 _apush_dbq_sample_essay_best_p ractice,
IP:185.13.32.117  2018-10-19 10:21:26
Rickyroots Here is my web page :: https://www.myonlinebuy.us/is- viagra-prescription-only
IP:178.159.37.28  2019-11-23 01:23:22
ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ
Таны нэр:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд factnews.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 8919-9080 утсаар хүлээн авна. тэмдэгт.