Эрхэмсэг гоо үзэсгэлэнгийн өмнө цаг хугацаа ялагдал хүлээх мэт

2012/01/13
Share |
Хүмүүс: Э.Одгэрэл | 
Эрхэмсэг гоо үзэсгэлэнгийн өмнө цаг хугацаа ялагдал хүлээх мэт

Залуу үедээ зай тавьж өгнө гэдэг өөрийгөө үгүйсгэж буйн шинж. Гэсэн хэдий ч эрт орой хэзээ нэгэн цагт зайлшгүй тохиолдох жам ёсны зүйл юм уу даа. Гэтэл ид гялалзаж яваа цэл залуухан гоо үзэсгэлэнгийн өмнө толгой гудайлгүй яваа топ модель Э.Одгэрэлийн эрхэмсэг гоо үзэсгэлэнгийн өмнө цаг хугацаа өөрөө ялагдал хүлээх мэт. 40 гарсан монгол бүсгүйчүүдийн хэд нь топ бүсгүй шиг толиотой явдгийг мэдэх манайхан хүндэлж хайрлахаасаа өмнө атаархаж, жөтөөрхөх нь илүү. Тиймдээ ч хар цагаан хэл амны бай болсон түүнийг чин сэтгэлээсээ хүндэлж явдаг цөөхөн хэдэн хүн л "том уул алсрах тусмаа тодордог юм" хэмээн өмөлзөж суудаг. Үнэхээр ч Монголын загварын ертөнцөд түүнээс өөр том уул хэн байхав. Алсрах тусмаа тодорч яваа Одгэрэлийн амжилтанд хоёр гар төдийхний ганц нэгхэн үрчлээс харин ч нэг нөлөөлөхгүй юм байх аа хэмээн бахархаж суудаг хүмүүс байдаг юм билээ.

А.Санчирмаа.Factnews.mn
Танд манай нийтлэл таалагдаж байвал LIKE дараарай!
Сэтгэгдэл
rekolka Êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí â Òàøòàãîëå Êóïèòü ËÑÄ ×èñòîïîëü Êóïèòü Ãàðè Ãàðèñîí Êóéáûøåâ ñïàéñ áåëãîðîä Соль ск bigrc biz â îáõîä áëîêèðîâêè ôåíèëóêñóñíàÿ êèñëîòà warner brosers æåëòûå ýêñòàçè âèíò ðó êàê óñíóòü ïîñëå ïðèåìà ôåíà ïñåâäîýôåäðèí ýòî Êóïèòü LSD ×åáàðêóëü spice store ЗакладкР¸ амфетамР¸Ð½ в Новой Ладоге ìåòèëáåíçèëêåòî í ôîðìóëà ñïàéñ â áðÿíñêå çàêëàäêàìè íîðìà çàêëàäêè ñîëè Êóïèòü Ýéôîðåòèê ßðîñëàâëü Форум соли для ванн âåëèêèå ëþäè íàðêîìàíû áèîïîíèêà Êóïèòü MDMA Êîõìà MDMA â Ñîâåòñêå Ñòàô â Êîñòåðåâå Как разблокР¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ сайты Ð·Ð°Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ €Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ роскомнР°Ð´Ð·Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Êóïèòü çàêëàäêè ìåòàìôåòàìèí â Áàëàøèõå ãîìåëü ìèêñ îòçûâû ïàãëþôåðàë 3 Ãäå ìîæíî êóïèòü òðàìàäîë ñàéòû çàêëàäîê ñîëè ôîðóì Êóïèòü ðîññûïü â Øàõòå ïñèëîöèáèí è ïñèëîöèí Êëàäû íàéäåííûå â Ìîñêâå Ñîëü â Ìèíóñèíñêå Intimcity ïåòåðáóðã îáõîä — Portal Ëèðèêà â Ñóâîðîâå ìåôåäðîí ñ àëêîãîëåì
IP:95.85.80.23  2018-05-24 03:14:24
Ystfitxh Buha kolis, http://media111.com/__media__/ js/netsoltrademark.php?d=openc u.com%2fprofiles%2fblogs%2fdo- pdf-free-download-for-windows- 7-ultimate-32-bit do_pdf_free_download_for_windo ws_7_ultimate_32_bit, opencu.com%2fprofiles%2fblogs% 2fbaixar-livros-espiritas-pdf- gratis baixar_livros_espiritas_pdf_gr atis, http://kaissouni.com/__media__ /js/netsoltrademark.php?d=open cu.com%2fprofiles%2fblogs%2fdo wnload-adobe-acrobat-reader-fo r-android-apk download_adobe_acrobat_reader_ for_android_apk, http://lifesite.com/__media__/ js/netsoltrademark.php?d=openc u.com%2fprofiles%2fblogs%2fado be-dreamweaver-cs6-for-64-bit- full-download-crack-dll-files adobe_dreamweaver_cs6_for_64_b it_full_download_crack_dll_fil es, http://www.sonce.net/redirect. php?url=http%3a%2f%2fopencu.co m%2fprofiles%2fblogs%2fdownloa d-crack-gta-san-andreas-full-d ata-obb-apk-data download_crack_gta_san_andreas _full_data_obb_apk+data, http://opencu.com/profiles/blo gs/diary-of-a-wimpy-kid-part-1 -pdf-free-download diary_of_a_wimpy_kid_part_1_pd f_free_download, http://opencu.com/profiles/blo gs/acmarket-cracked-google-pla y-store-amp-android-apps-downl oad-1 acmarket_-_cracked_google_play _store_&_android_apps_download , http://www.mettanoa.com/__medi a__/js/netsoltrademark.php?d=o pencu.com%2fprofiles%2fblogs%2 fcoc-gem-hack-no-download-no-s urvey-2015 coc_gem_hack_no_download_no_su rvey_2015, http://www.hku.hk/www/edm/redi rect.php?url=http%3a%2f%2fopen cu.com%2fprofiles%2fblogs%2fap ple-mobile-device-usb-driver-s oftware-download apple_mobile_device_usb_driver _software_download, http://opencu.com/profiles/blo gs/bittorrent-download-softwar e-free bittorrent_download_software_f ree, http://opencu.com/profiles/blo gs/download-canon-mf4350d-driv er-win7 download_canon_mf4350d_driver_ win7, http://3sh.jp/wp-content/theme s/forAndroid/redirect.php?url= http%3a%2f%2fopencu.com%2fprof iles%2fblogs%2fdownload-crack- only-autocad-2017 download_crack_only_autocad_20 17, http://opencu.com/profiles/blo g/create aiims_2017_question_paper_pdf_ download_allen, http://www.richardserra.com/__ media__/js/netsoltrademark.php ?d=opencu.com%2fprofiles%2fblo gs%2fdownload-android-zip-mana ger-pure download_android_zip_manager_p ure, http://hosen.driverslink.com/_ _media__/js/netsoltrademark.ph p?d=opencu.com%2fprofiles%2fbl ogs%2fbigasoft-total-video-con verter-6-serial-key-txt bigasoft_total_video_converter _6_serial_key_txt, http://opencu.com/profiles/blo gs/2016-hollywood-movies-dual- audio-torrent-download 2016_hollywood_movies_dual_aud io_torrent_download, http://www.pratt-whitneyglobal servicepartners.com/__media__/ js/netsoltrademark.php?d=openc u.com%2fprofiles%2fblogs%2f7-z ip-unzip-free-download 7_zip_unzip_free_download, http://kairalifurniture.com/__ media__/js/netsoltrademark.php ?d=opencu.com%2fprofiles%2fblo gs%2fc-software-license-key-ex ample c#_software_license_key_exampl e, http://thedailyposter.com/__me dia__/js/netsoltrademark.php?d =opencu.com%2fprofiles%2fblogs %2fauthorization-code-meaning authorization_code_meaning, http://ongate.xixconsulting.co m/__media__/js/netsoltrademark .php?d=opencu.com%2fprofiles%2 fblogs%2fdocx-file-to-pdf-conv erter-software-free-download docx_file_to_pdf_converter_sof tware_free_download, https://www.mystikum.at/redire ct.php?url=http%3a%2f%2fopencu .com%2fprofiles%2fblog%2fcreat e baixar_driver_da_impressora_hp _officejet_pro_8600_gratis, http://aposter.biz/redirect.ph p?url=http%3a%2f%2fopencu.com% 2fprofiles%2fblogs%2fautocad-s oftware-free-download-full-ver sion-2010-torrent autocad_software_free_download _full_version_2010_torrent, http://thecakebox.com/__media_ _/js/netsoltrademark.php?d=ope ncu.com%2fprofiles%2fblogs%2fc anon-imageclass-mf4350d-driver -download-for-win7 canon_imageclass_mf4350d_drive r_download_for_win7, http://www.rank.vebsayt.ru/red irect.php?url=http%3a%2f%2fope ncu.com%2fprofiles%2fblogs%2fb ittorrent-free-download-for-wi ndows-8-pro bittorrent_free_download_for_w indows_8_pro, http://tede.est.edu.br/?a%5B%5 D=%3Ca+href%3Dlimocat.com/__me dia__/js/netsoltrademark.php?d =opencu.com%2fprofiles%2fblogs %2factivation-key-win-7-enterp rise activation_key_win_7_enterpris e, http://opencu.com/profiles/blo gs/activation-key-for-windows- 8-pro activation_key_for_windows_8_p ro, http://www.monkeyface.com/__me dia__/js/netsoltrademark.php?d =opencu.com%2fprofiles%2fblogs %2fdownload-crack-battlefield- 3-reloaded download_crack_battlefield_3_r eloaded, https://search.bracontece.com. br/redirect.php?url=http%3a%2f %2fopencu.com%2fprofiles%2fblo gs%2fdownload-crack-gta-san-an dreas-full-game-setup-for-pc-b y-softonic download_crack_gta_san_andreas _full_game_setup_for_pc_by_sof tonic, http://storestech.com/__media_ _/js/netsoltrademark.php?d=ope ncu.com%2fprofiles%2fblogs%2f7 -zip-download-for-windows-10-f ilehippo 7_zip_download_for_windows_10_ filehippo, https://orderformular.com/redi rect.php?url=http%3a%2f%2fopen cu.com%2fprofiles%2fblogs%2fdo wnload-client-windows-10 download_client_windows_10, http://gigafootball.net/go.php ?go=http%3a%2f%2fopencu.com%2f profiles%2fblogs%2fdownload-cr ack-windows-10-home-64-bit-ful l-version-kuyhaa download_crack_windows_10_home _64_bit_full_version_kuyhaa, https://www-80080.com/go.php?g o=http%3a%2f%2fopencu.com%2fpr ofiles%2fblogs%2fdownload-crac k-windows-xp-32-bit-home-editi on-sp2 download_crack_windows_xp_32_b it_home_edition_sp2, http://www.greatcanadatravel.c om/redirect.php?url=http%3a%2f %2fopencu.com%2fprofiles%2fblo gs%2fadobe-acrobat-reader-11-f ree-download-for-windows-10 adobe_acrobat_reader_11_free_d ownload_for_windows_10, http://opencu.com/profiles/blo gs/clash-of-clans-gems-hack-ap k-free-download clash_of_clans_gems_hack_apk_f ree_download, http://www.patient.net/__media __/js/netsoltrademark.php?d=op encu.com%2fprofiles%2fblogs%2f download-crack-windows-8-1-pro -64-bit-free-full-version download_crack_windows_8.1_pro _64_bit_free_full_version, http://opencu.com/profiles/blo gs/download-activator-windows- 7-ultimate-build-7601 download_activator_windows_7_u ltimate_build_7601, http://dear-angel.jp/m/redirec t.php?url=http%3a%2f%2fopencu. com%2fprofiles%2fblogs%2fautho rization-code-photoshop-cs3-ma c authorization_code_photoshop_c s3_mac, http://adakurumsal.com/__media __/js/netsoltrademark.php?d=op encu.com%2fprofiles%2fblogs%2f cyberoam-client-apk-download cyberoam_client_apk_download, http://strugacreative.com/tool s/redirect.php?url=http%3a%2f% 2fopencu.com%2fprofiles%2fblog s%2fdescargar-torrent-logan-en -espa-ol-latino descargar_torrent_logan_en_esp añol_latino, http://organicsofa.net/__media __/js/netsoltrademark.php?d=op encu.com%2fprofiles%2fblogs%2f 7-zip-software-free-download-f or-windows-8 7_zip_software_free_download_f or_windows_8, http://www.little-wonders.com/ custom/redirect.php?url=http%3 a%2f%2fopencu.com%2fprofiles%2 fblogs%2fadobe-pdf-reader-zip- file-free-download-for-windows -xp-sp2 adobe_pdf_reader_zip_file_free _download_for_windows_xp_sp2,
IP:5.188.219.191  2018-11-19 20:18:20
ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ
Таны нэр:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд factnews.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 8919-9080 утсаар хүлээн авна. тэмдэгт.