Angelina Jolie хүүхдүүддээ орон оронтой танилцаж тэднээс суралцахыг чухалчилдаг

2012/01/14
Share |
Хүмүүс: Pitt Brad |  Jolie Angelina | 
Angelina Jolie хүүхдүүддээ орон оронтой танилцаж тэднээс суралцахыг чухалчилдаг

Холливиудын жүжигчин бүсгүй 23 дахь удаагийн Palm Springs Film Festival-ийн үеэр сурвалжлагч нарт би хүүхдүүдээ бүгдийг тайлбарладаггүй гэж мэдэгджээ. Би бусад ээж нарын адил хүүхдүүддээ лекц уншдаг хүн биш. Гэхдээ би тэдэнд хаашаа явах гэж байгаагаа, хэзээ явахаа, яагаад гэдгээ хэлдэг. Тэд заримдаа надтай хамт дүрвэгсдийн лагераар хамт явдаг. Бид бас тэдний төрсөн газраар явах дуртай гэжээ. Brad Pitt-ийн эхнэр Maddox (10) Pax ,Zahara (7), Shiloh (5) болон 2 ихэр Knox und Vivienne нарын ээж хүүхдүүдээ дэлхийгээр аялж ихийг мэдүлэхийг хүсдэг юм байна. тэд нэгэнт дэлхий дээр амьдарч байгаа болохоор түүгээр аялж мэдэх хэрэгтэй. Холливиудаас өөр зүйлийг мэдэх хэрэгтэй гэж боддог.

Тэд орон орноор аялж найз нөхөдтэй болж жинхэнэ амьдрал гэж юу байдгийг мэдрэх хэрэгтэй. Энэ бол тэдний хувьд маш чухал.  Оскарын шагналт жүжигчний хүхдүүд  хаана төрсөнөө мэдрэх нь тэдний хувьд чухал юм байна. түүний охин Захара 7 насныхаа төрсөн өдрөөр этиопчуудтай хамт тэмдэглэх юм байна. миний хувьд хүүхдүүдэд маань түүх соёлоо мэдэж байх нь чухал. Захара маань африк- америк охин шүү дээ гэж Angelina Jolie Palm Springs Film Festival-ийн үеэр сурвалжлагч нарт ярьсан байна.

Танд манай нийтлэл таалагдаж байвал LIKE дараарай!
Сэтгэгдэл
rekolka ЗакладкР¸ экстази в Ижевске Купить Герыч МакушинР¾ Купить Витамин Аксай Купить Гарик Дедовск Купить ÐœÐµÑ‚Ð°Ð¼Ñ„ÐµÑ ‚амин в ПодольсРºÐµ Сайт ÐºÑƒÑ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ ŒÐ½Ñ‹Ñ… смесей Купить Гарик КостромР° Купить Марка Гагарин Купить закладкР¸ амфетамР¸Ð½ в Миассе Купить Гашиш ГеоргиеР²ÑÐº Купить МЕФ Льгов Купить марихуаР½Ð° Юрга Бошки в Купине Метадон купить без рецепта Купить СК Крист Белые КингисеР¿Ð¿ Купить Пекс Ð‘ÐµÐ»Ð¾Ð³Ð¾Ñ€Ñ Ðº Купить закладкР¸ марки в БолотноР¼ Купить Порох Лесной Ð¡ÐºÐ¾Ñ€Ð¾ÑÑ‚Ñ Œ в ЩёлкиноР¾ÑÐ¿Ð°Ñ€Ð¸Ð²Ð° ется Сколько Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚Ñ Ñ гашиш из организР¼Ð° в крови Купить трамадоР» в Белая ХолуницР° Перевод скилов силкроаР´ Шишки ак47 в ÐšÑ€Ð°ÑÐ½Ð¾ÑƒÑ €Ð°Ð»ÑŒÑÐºÐµ Купить Гарисон Форд Калуга Ð›ÐµÐ³Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ ‹Ðµ наркотиРºÐ¸ купить в аптеке 2016 Купить DOMINO ШебекинР¾ Стаф в ОдинцовРµ Купить закладкР¸ Ð¼ÐµÑ‚Ð°Ð¼Ñ„ÐµÑ ‚амин в ГородищРµ Купить Шишки НоябрьсРº Купить трамадоР» в ЛомоносР¾Ð² Купить Ганжа ХарабалР¸ Тв3 наркотиРº Пирожки и порошки Адрес где в Ñ‡ÐµÐ»ÑÐ±Ð¸Ð½Ñ ÐºÐµ можно купить spice ЗакладкР¸ экстази в ÐÑ€Ñ‚ÐµÐ¼Ð¾Ð²Ñ ÐºÐ¾Ð¼ Стаф в Кеми Ð¡ÐºÐ¾Ñ€Ð¾ÑÑ‚Ñ Œ в Медыни
IP:95.85.69.63  2018-05-15 15:58:30
rekolka Êóïèòü çàêëàäêè ëèðèêà â Î÷¸ðå ðàñòåíèå íèêîòèí ýéôîðèÿ êóðåíèå 5 áóêâ ïðîçàê íàðêîòèê àìôåòàìèí è âèàãðà ÐœÐµÑ‚Ð°Ð¼Ñ„ÐµÑ ‚амин как варить Êóïèòü DOMINO Ãîðÿ÷èé Êëþ÷ ëåãàë áèç ðö Êóïèòü çàêëàäêè LSD â Êàçàíè ðàáîòà çàêëàä÷èêîì â íîâîñèáèðñêå êàê ñäåëàòü áîíã èç áóòûëêè Ñèãíàëèçàòîð ïðåâûøåíèÿ ñêîðîñòè àâòîìîáèëÿ Ñëîâàðè äëÿ áðóòà WiFi Çàêëàäêè ñïàéñ ðîññûïü â Áåëãîðîäå Стаф в БелинскР¾Ð¼ Êóïèòü çàêëàäêè â Ðàäóæíîì ÏÎÆÀËÓÉ ÑÀÌÛÉ ËÅÃÊÈÉ ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß ÌßÃÊÈÕ/ÒÂÅÐÄÛÕ ÊÓÐÈÒÅËÜÍÛÕ ÌÈÊÑΠÇàêëàäêè ñïàéñ ðîññûïü â Êàòàâ-èâàíîâñêå êóïèòü ñîëü ÷åðåç çàêëàäêó СкоростР¸ закладкР¸ иркутск Êóïèòü õìóðûé êàéô Êîòîâñê íàø êðàé ³íòåðíåò ìàãàçèí ïðîäàæà íàðêîòèêîâ ñïàéñ êàê ñäåëàòü ôîðóì êàíàáèñà Купить Марки в СеверобР°Ð¹ÐºÐ°Ð»ÑŒÑÐº Çàêëàäêè ðîññûïü â Îêòÿáðüñêîì çàêëàäêè îìñêà ñîëè êàê ïðîâåðèòü êà÷åñòâî àìôåòàìèíà Íàðêîäèëåð èç Óêðàèíû äåëàë â Âîðîíåæå çàêëàäêè ñ ïîìîùüþ ìàãíèòèêîâ öèêëîïòèê â íîñ Çàêëàäêè Ñïàéñà Óôà ìäìà âíóòðèâåííî æàðà àëüáîì çåðêàëà ramp ôîðóì êòî ëå÷èë íîãè ïîñëå ïåðåäîçèðîâêè ìåòàäîíîì öâåòà êîêàèíà çîìá òåêñò êàê âëèÿåò àìôåòàìèí íà ÷åëîâåêà
IP:95.181.176.201  2018-05-24 21:42:28
Merziuz GnaoyL http://pills2sale.com/ viagra online
IP:5.188.211.15  2020-11-14 08:57:28
Walker Do you know each other?part d covering cialis for prostrateStill, Scott”s youngest daughter continued to wear ”inappropriate and immodest” clothing. On one Monday evening, the night set aside for family fun, Scott ”heard my wife ask our daughter if she would please change into some longer shorts before leaving. She said ‘NO!””
IP:5.188.211.35  2020-11-16 07:34:22
Felton No, I”m not particularly sporty albuterol proair couponThe case raises questions about whether state Senate Democrats were fighting at a self-inflicted disadvantage in last year”s election campaign, after which they held a 26-23 majority but lost control of the chamber when two conservative Democrats opted to caucus with Republicans to form a majority coalition.
IP:5.188.211.35  2020-11-16 09:04:02
Gavin How do you do? goodrx cialis costco“He’s sore today, probably because he hasn’t been running,” Coughlin said. “He’s not ready to come out two days in a row and do what he did (Thursday), but I’m encouraged by what he did.”
IP:5.188.211.24  2020-11-17 15:20:56
Milford We used to work together finaflex px white pro xanthineGibraltar”s chief minister, Fabian Picardo, claimed on Friday that Spanish people living around Gibraltar support the British territory rather than their own government in the latest row over border controls.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 16:10:18
Sydney Not available at the moment panadol novum 500 mg lapselleIn places like Petare, young people are the main victims of crime, and the main perpetrators. They are not involved in well-established gangs like those in Central America, but they are organised into small groups that fight for the control of the territory and of drug sales.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 17:44:22
Frank Other amount 600 mg of ibuprofenGranderson said he didn’t discuss the Biogenesis situation or the impending suspension with A-Rod while they worked out in Tampa, keeping the conversations on the state of the team and their respective rehab programs.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 19:18:27
Rachel I live in London suntheanine l-theanine wikipediaTexas is the only state found to have intentionally discriminated against minorities in this decade”s round of redistricting, and the state was banned from enforcing either law. But the U.S. Supreme Court decision requiring revisions to the Voting Rights Act of 1965 took away the judges” authority to intervene.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 20:51:53
Edmond There”s a three month trial period finasteride voice redditOn the same green that Dufner left his 12-foot birdie putt to set the major championship record-low round of 62 a tantalizing two feet short on Friday, he buried a significant six-foot par-save putt yesterday that he actually appeared to have missed, but gravity magically pulled it into the hole after it had passed the cup.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 21:39:19
Enoch When do you want me to start? americanalliedhealth.comBased on interviews with women from Lebanon, Iraq and Bahrain, the film tells the story of a middle-aged Shi”ite Muslim woman named Iman who is coerced into agreeing to a ”pleasure marriage” with her teenage neighbor, Wael.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 23:13:27
Cyril Another year mirtazapine dosage for catsHe highlights two producers of oil and gas that have a particular emphasis on gas, which he finds a superior fuel source because it”s far cheaper than oil and therefore more likely to rise in price in coming years. Both companies are trading well below his estimate of fair value, too, so they could be in line for a positive double whammy if gas recovers and the stocks” discounts erode.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 04:13:14
Lynwood I”m sorry, he”stest x180 tempest side effects Tirado Distillery, which became the first legal distillery in the Bronx since before Prohibition when it opened two years ago in Port Morris, is now selling its rums and whiskeys online — a sweet bit of redemption for the company’s doctor-turned-moonshiner.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 08:52:58
Alphonso We”d like to invite you for an interview para q sirve el cefaclor 500 mgTo qualify for the ballot under the city charter, recalladvocates must collect roughly 102,000 valid signatures fortheir petition within 39 days, starting on Aug. 18, according toJoshua Spivak, a senior fellow at the Hugh L. Carey Institute onGovernment Reform and editor of the Recall Elections blog.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 10:22:39
Kaylee We need someone with qualifications red headed honeyeaterHall’s experiment ended in July. She put the brakes on her gluttonous eating habits and has shrunk back down to her typical weight of about 130 pounds. Though she said she worked hard to both gain and lose the weight, her body seemed to cooperate readily in both directions.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 11:08:57
Elroy Enter your PIN can medrol dose pack cause headachesNot it would appear in Kensington Palace where outside the world’s cameras are setting up. It is home to the prince and where he spent his first night with his mum and dad after leaving hospital.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 11:54:52
Frederick One moment, please vigora oil se kya hota hai“I would never point the finger and say who was supposed to be here, who was supposed to be there,” Webster said. “It doesn’t really matter. As a cornerback I was always taught to have short-term memory. But when I go back and look at the film I know who was supposed to be where. We are honest with each other, so it may have looked a little worse than it seemed.”
IP:5.188.211.24  2020-11-18 12:41:50
Rocky I have my own business atorvastatin hohe dosierungWhen the U.S. invaded Iraq in 2003, retired four-star general Peter Schoomaker heeded a call from Defense Secretary Donald Rumsfeld to return to active duty - as Army chief of staff, the highest military rank in the Army.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 13:29:27
Rashad Children with disabilities perfecter fusion styler citymarketThe disaster - the worst of its kind in North America in twodecades - happened when the train started moving after it hadbeen parked for the night a few miles (km) outside Lac-Megantic.Burkhardt said last month he doubted whether the engineer hadset enough handbrakes after parking the train.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 14:17:39
Rocco A company car imigran price irelandRay Harryhausen, the legendary special effects designer who breathed life into mythological beasts and inspired generations of sci-fi filmmakers with his trademark stop-motion animation, died on May 7, 2013 in London. He was 92. During a four-decade career -- his last official film as a visual effects coordinator was 1981”s ”Clash of the Titans” -- he earned a life-time achievement Academy Award and stoked the imaginations of filmmakers including Steven Spielberg, James Cameron, Terry Gilliam, George Lucas and Peter Jackson.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 19:47:12
Olivia I”m a partner inwhere can i buy clotrimazoleSo on two fronts the buy-to-let investment proposition seems to work. Even if unlet periods and other costs gobbled up every spare penny of rental income, there would be hoped-for capital gain. And if you made no capital gain, the income stream, provided you could maintain it consistently, would still beat returns on most other assets.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 20:36:16
tiqxnzz nglUtAytnivjdwffxj, [url=http://peuwqubnaflm.com/] peuwqubnaflm[/url], [link=http://qsgdecumyqwx.com/ ]qsgdecumyqwx[/link], http://lcpphvowxhof.com/
IP:5.188.211.24  2020-11-25 04:06:54
crkzihvzo ChEKG1eukucbpigpht, [url=http://jcdkffafwcdp.com/] jcdkffafwcdp[/url], [link=http://fytxhntwvoqe.com/ ]fytxhntwvoqe[/link], http://xwaazncodjja.com/
IP:5.188.211.24  2020-11-25 04:58:03
dobson OIemLP https://www.quora.com/What-the -top-SEO-keywords-for-essay-yo u-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay
IP:5.188.211.13  2020-12-04 09:24:42
ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ
Таны нэр:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд factnews.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 8919-9080 утсаар хүлээн авна. тэмдэгт.