Аргод баруун гараараа FUCK, зүүн гараараа салаавч өгчээ

2012/06/18
Share |
Хүмүүс: Б Арго | 
Аргод баруун гараараа FUCK, зүүн гараараа салаавч өгчээ

25 орны хэл мэддэг хэмээн олныг гайхшруулж өөрийгөө бага ч болов дөвийлгөөд авсан Аргог хүмүүс энэ лав эрүүл биш ээ хэмээн жиг жуг хийдэг. Сайн муугаар хэлүүлж, сайхан муугаар хэлүүлсээр өнөөдөр Арго гэдэг нэр, ард түмний багш болсон.Гэхдээ Арга багшийг дэмжээд өгвөл тэр их хол явахаар хүн гэнэ шүү. Даана ч түүнийг дэмжих хүн бараг байдаггүй бололтой. Тэрээр улс төрийнхөнд гомдож явдаг. Тэд намайг дэмжихгүй байна. намайг дэмжлэг авья гээд хөөцөлдөхөөр баруун гараараа FUCK, зүүн гараараа салаавч өгөөд байна гэж хүүхэд шиг гомдолжээ.

Танд манай нийтлэл таалагдаж байвал LIKE дараарай!
Сэтгэгдэл
logertop Ñîñíîãîðñê êóïèòü METHADONE êóïèòü Ìàðêà Ñàôîíîâî Òîðîïåö êóïèòü çàêëàäêó Ìàðèõóàíà [Girl Scout Cookies] Àðñåíüåâ êóïèòü Ìàðèõóàíà [KILLER KUSH] Героин через Ð·Ð°ÐºÐ»Ð°Ð´ÐºÑ ƒ купить êóïèòü Àôãàíêà Íîâîìîñêîâñê Èñèëüêóëü êóïèòü Euro HQ Hash (×ÅÐÍÛÉ) Áóãóðóñëàí êóïèòü çàêëàäêó Mephedrone (4mmc, ìÿó) Êëîíàçåïàì ïðèâûêàíèå Ëàíãåïàñ êóïèòü áîøêè êóïèòü Àìôåòàìèí Êûçûë êóïèòü Èíåé Àïøåðîíñê Êóïèòü ñêîðîñòü â Êóðîâñêîå Ð»ÐµÐ³Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ ‹Ðµ порошки спб ñòàô â Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü Âÿçåìñêèé êóïèòü Amphetamine âëèÿíèå ýêñòàçè íà ÷åëîâåêà Ñåáåæ êóïèòü çàêëàäêó Ecstasy: Red Stars 280 mg Соли закладкР¸ оренбурР³ Ëàèøåâî êóïèòü çàêëàäêó Àìôåòàìèí (ôåí) óïîòðåáëåíèå ìóñêàòíîãî îðåõà Ñàëüñê êóïèòü Ãàøèø [Soft Hash] Êóïèòü çàêëàäêè øèøêè àê47 â ßðîâîì Õóðãàäà êóïèòü çàêëàäêó ìàðèõóàíó РегистрР°Ñ†Ð¸Ñ silkroad online Òóíèñ êóïèòü çàêëàäêó ×èñòåéøèé Ìåòàäîí Êóïèòü çàêëàäêè MDMA â Îïî÷êå êóïèòü Ìåòàìôà Ñìîëåíñê Àëàòûðü êóïèòü çàêëàäêó Mephedrone (4mmc, ìÿó) êóïèòü Áåëåíüêèé Êîïåéñê Íîâîñèëü êóïèòü áîøêè Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü êóïèòü Ìåôåäðîí (ìèô) Ëèïåöêàÿ îáëàñòü êóïèòü Ìåòàäîí VHQ Ïóøêèíî êóïèòü çàêëàäêó MDMA Pills - GREEN Çàêëàäêè ñêîðîñòü a-PVP â ßðàíñêå îñòðîâ Ðîäîñ êóïèòü çàêëàäêó ÀÊ-47 - Áîøêè Øèøêè Îñà êóïèòü Ãàøèø [Euro Cube]
IP:95.85.70.179  2018-08-12 19:14:16
dobsonz le1h98 http://pills2sale.com/ levitra nizagara
IP:5.188.211.22  2020-10-18 21:32:23
Merziuz TcdlvC http://pills2sale.com/ viagra online
IP:5.188.211.14  2020-11-14 09:46:20
Teddy I quite like cooking escitalopram 10 mg tablet side effectsThe moment when the sun will cross directly over the Earth’s equator is still several days away. They both have yet to find jobs and are struggling to wrap their ears and tongues around a new language. They’ve left everything behind — families, friends, and livelihoods — in what may be one of the biggest trade-offs of their lives.
IP:5.188.211.35  2020-11-16 07:15:19
Charlie I live in London trental nebenwirkungenHer son, Charlie, was booed before his final wrestling match, he and his brothers were warned they”d be beat up, and Melinda and her daughter were slammed on Twitter and Facebook for being ”crazy b---s.”
IP:5.188.211.35  2020-11-16 10:18:51
Vernon I”m sorry, he”sretin a gel 0.01 tretinoinBut this is a time of constant exaggeration and other kinds of fraud, as advertising has firmly and almost completely trumped fact, truth and journalism. This is our time and it adds up to what David Frum calls with classical precision the conservative entertainment complex that’s misled the GOP, or let it mislead itself.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 16:38:04
Jamey Who do you work for? cataflam emulgel preoLegacy health records and medical delivery systems were never designed for transparency and portability. Actually, they were designed precisely with the opposite intent. The result has been a collective system that isolates information from the people who need it to make faster, better decisions.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 17:24:07
Billy Who do you work for? galderma differin gelThe show draws from Fox’s own experience to generate laughs and give viewers a sense of everyday life with Parkinson’s, a nerve disorder that causes tremors. In one scene, gun-toting police show up at his character’s home after his shaky hands accidentally dial 911.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 18:11:37
Amia I”d like to apply for this job cursos de ingles universidad pedagogica 2020But Mara insisted, “I don’t look at it that way. Listen, winning in this league still comes down to drafting well and developing younger players, but you also have to fill in your need to free agency and sometimes you have to do that with one-year deals. And it has been a successful model for us in the past and hopefully it will be again.”
IP:5.188.211.24  2020-11-17 19:45:23
Josue It”s serious toto actilight review ”The government is renegotiating the Rosia Montana projectin its entirety to ensure Romania gets maximum and fairbenefits,” the ministry said. ”We will get ... 78 percent ofwhat revenues the project generates.”
IP:5.188.211.24  2020-11-17 20:31:52
Chester I”ve only just arrived atarax for sleep disorderSaturday”s removal followed warning letters from state and federal authorities dating back 20 years, Globo”s G1 internet portal quotes Carmona as saying, though the family insisted it had been issued special permission to keep Chico.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 21:19:40
Randall I”m interested inis belly trim xp any goodBullard, a committee voter this year, said he supported the decision not to alter the current pace of bond purchases, and would not favor any action until inflation reverted from what he views as a worryingly low trend.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 22:06:14
Haywood I”m training to be an engineer the mischief managers merch Soon after the July 3 coup, the administration announced that it would delay the delivery of four F-16 fighter jets and canceled a mostly ceremonial joint exercise between the U.S. and Egyptian militaries.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 22:52:57
Gilbert It”s serious efectos secundarios de cialis a largo plazoAfter doing a bit of research, DeMaury said he discovered that the office building was constructed in the 1970s. Before that, a lady had spent 80 years of her life in a house that stood at that same spot.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 23:40:27
Nogood87 I”m in a band buy cialis for daily useThis is a shame in so many ways, because baseball is fighting for its life around here right now, trying to hang on for another month or so in New York before football blankets the sports landscape. It’s bad enough losing October, let alone September. And Hughes happens to be a decent fellow who should be allowed to play out what are certainly his final weeks in pinstripes with a few good moments, creating a few nice memories.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 01:47:55
Ryan I enjoy travelling tacrolimus 0 03 pomada oftalmica preoThe new loan, arranged by Credit Suisse, came at ahefty cost though, with an annual yield of around 18 percent,well above the 11 percent it paid on earlier loans, sourcessaid. A Credit Suisse spokeswoman declined to comment.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 02:33:18
Riley Just over two years metoprolol generic and brand nameJPMorgan, struggling to repair its reputation since losing more than $6 billion in 2012 on its so-called ”London Whale” derivatives trades, is under both criminal and civil investigation for its own MBS sales.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 06:01:10
Kayla I”d like a phonecard, please clindamycin hcl for abscess tooth”It”s learning to turn it off,” Dowdell says. ”Technology is very seductive. At the end of the day, you need to give yourself permission to really get your sleep. Maybe we don”t need to be connected 24-7 – maybe it”s better to be connected 18-7.”
IP:5.188.211.24  2020-11-18 08:32:58
Brody Are you a student? taking nexium with foodCurrently, the e-cigarette industry is not allowed to make medical claims for their products, for example retailers can’t refer to them as a way to quit smoking. It has been suggested that if they were to be regulated as a medical product, they could be offered on the NHS. Attempts to classify e-ciggies as medical products have been made across the channel in Holland and Germany but the industry shot them down in court.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 10:48:36
Willie Would you like to leave a message? bactrim forte tabletki chpl”Their misery is so totally compounded that the best thing to happen to them under the circumstances is to die,” said Davis. ”They didn”t have to suffer the further pain and indignity” of Kapparot.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 11:34:52
Sheldon Other amount domperidone motilium motilidoneYes there are a number of options available, you can set your browser either to reject all cookies, to allow only ”trusted” sites to set them, or to only accept them from the site you are currently on.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 12:21:22
Garfield An envelope proactiv plus vs proactiv mdThose omissions are likely very deliberate, in order toavoid giving any type of fly-by-night feeling to the filing,says Joe Fernandez, the chief executive of Klout, a company thatmeasures social-media influence.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 13:09:03
Elden The United States nebido experience forumThe Regents didn’t deliver promised preparation materials to teachers and students in time for the test, but the very fact that scores on a standardized test may be a function of the amount or quality of preparation should raise all kinds of alarms about what is really being tested.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 13:56:37
Emanuel Can I call you back? remedio tadalafila serve pra queInstead, incredulously, Assad’s forces are actually bombing the hell of the very area, Ghouta, that this atrocity took place. Could the Syrian regime be any more callous than raining terror on the children who have already had to suffer – seeing tiny brothers and sisters choking as they were gassed to death? Why would the supposedly caring Syrian regime, as they themselves claim to be, possibly want to do that to their own people, regardless of anything they claim with their denials?
IP:5.188.211.24  2020-11-18 14:43:40
Enoch I study here hydroxyzine hcl dosage for dogsShe added: ”You have just got to stand up to them and be like, ”Look, this is who I am, take me for who I am or not at all”.” But friends claimed Sinead killed herself because she was being targeted again.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 15:31:14
Clarence I can”t get a signal pantoprazole tablets ip 40 mg in hindi“The place where we have played today is perfectly safe,” he added. “I come from Devon and there is a lot of granite that has greater background radiation levels then there are here.”
IP:5.188.211.24  2020-11-18 17:04:19
Edgar Thanks funny site neurontin 900 mg dayRyan Balletto, 30, and Patrick Pearmain, 25, were charged in a criminal complaint unsealed late on Monday with conspiring to distribute more than 1,000 illegally grown marijuana plants and with using a minor in connection with their alleged drug ring.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 21:03:35
zlquuj DmjHJEtgkmolcwzjee, [url=http://utoplmgsgcmf.com/] utoplmgsgcmf[/url], [link=http://vrfuuuvnspbu.com/ ]vrfuuuvnspbu[/link], http://bituxvznlbwa.com/
IP:5.188.211.24  2020-11-25 04:36:12
nwqzxymsliw nGPcMdsrgskscxaqvb, [url=http://brwwapfblsuz.com/] brwwapfblsuz[/url], [link=http://lnmlogpsjoya.com/ ]lnmlogpsjoya[/link], http://xhumhnauyrzm.com/
IP:5.188.211.24  2020-11-25 05:26:17
dobson ydlMK0 https://www.quora.com/What-the -top-SEO-keywords-for-essay-yo u-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay
IP:5.188.211.13  2020-12-04 09:56:58
ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ
Таны нэр:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд factnews.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 8919-9080 утсаар хүлээн авна. тэмдэгт.