Д.Сумъяабазар хэвлэлийн бага хурал зарлалаа

2012/09/04
Share |
Д.Сумъяабазар хэвлэлийн бага хурал зарлалаа

Өнөөдөр 17 цагаас “Монгол ньюс” мэдээллийн төвд "Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк"-ны захирал, Монгол улсын аварга Д.Сумъяабазар хэвлэлийн бага хурал зарлалаа. Сүүлийн үед Д.Сумъяабазарын талаар таагүй мэдээллүүд хэвлэлээр цацагдах болсон билээ. Энэ талаар тэрбээр  мэдээлэл өгөх юм байна.

 

Г.Энхтуяа

Танд манай нийтлэл таалагдаж байвал LIKE дараарай!
Сэтгэгдэл
rekolka orb1ta ãóô ãàøèø ÃÅÐÎÈÍ, ÕÌÓÐÛÉ, ÌÅÄËÅÍÍÛÉ â Êðàñíîäàðå êóïèòü, 89064566960 Êóïèòü çàêëàäêè ñïàéñ â Òîðæêå Соль для ванн самара Êîíîïëÿ — Lurkmore Êóïèòü ñêîðîñòü â Øàõòû Êóïèòü çàêëàäêè ñòàô â Ñî÷è Êóïèòü çàêëàäêè ñïàéñ â Òîìàðè ìèðîíîâ ïðî àðãåíòèíñêèé êîêàèí ñàéò çàêëàäîê êëàä Êóïèòü Ãåðäîñ ßëóòîðîâñê Êóïèòü çàêëàäêè ñïàéñ â Íåå Как Ð¾Ð±Ð¼Ð°Ð½ÑƒÑ‚Ñ Œ анализ мочи на наркотиРºÐ¸ Êóïèòü Ñíåã Òåéêîâî äîçà mdma ðîññ íàðêîñëåíã Ìåòîäîí â Ñîðî÷èíñêå ЗакладкР¸ MDMA в БоровскРµ mdma êðèñòàëëû èíúåêöèè ÊóïèòüÑïàéñ ðîññûïü â Íîðèëüñêå Êóïèòü Ãåðèê Äàíêîâ index php do register ìåòàäîí avito number parser Купить Кокаин в ÐšÑ€Ð°ÑÐ½Ð¾Ð°Ñ €Ð¼ÐµÐ¹ÑÐºÐµ Êóïèòü çàêëàäêè ñêîðîñòü â Ïåðâîìàéñêå Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ àëêåíèëÿíòàðíûõ àíãèäðèäîâ êóïèòü êóðíóòü ïåñíè kdk àìôåòàìèí êàêîé ôåí íà âêóñ Êóïèòü çàêëàäêè òðàìàäîë â Êàëèíèíãðàäå ìåòàäîí êóïèòü ïèòåð arma24 ïîñëåäñòâèÿ äëèòåëüíîãî óïîòðåáëåíèÿ àìôåòàìèíà êàê âûïàðèòü êîðâàëîë ×èòàòü îíëàéí «Äóðìàí» àìôåòàìèí òåñò â ìî÷å
IP:188.72.127.233  2018-05-25 07:49:19
Sxwkwmbe patience father!, https://www.google.nl/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1K9JWVWZ 1RzGLFH5zmmPv12ZgFgs8Qzpw , https://www.google.se/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=17BVZqHv N1PR97yRo5aq9tNeOr2zoTQsW , https://www.google.co.jp/mymap s/viewer?usp=sharing&mid=1UvCv _RK5VWQYsMIbZRuQYGm5IvZDGndy , https://www.google.ca/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=17p2hRtp XhBaHdgEXBldDIOHXV_l_hur1 , https://www.google.jo/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=181qNOpM D6V6CVf-7mDs_9PTWXGdhMaIp , https://www.google.de/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1O8dZgCG cQ_FS33ZmsV6f_kNzHeMqyPhN , https://www.google.se/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1F8U1ilI kqhfqhYpPZNROnWjdURQv5jCe , https://www.google.dj/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1bOa44nt bkygOXdEs6RDRKW9A4MMMD1Dh , https://www.google.co.za/mymap s/viewer?usp=sharing&mid=1sKuB JRy61u392wfrfSbgh3Z41qX_8P2B , https://www.google.co.th/mymap s/viewer?usp=sharing&mid=1-65B WJnMiY7Oz4Si6-WJY2e4Ds3Ge9-X , https://www.google.dk/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=12YOfEuO 7uvhFwWqXBrnomk_H24OTBRSK , https://www.google.fr/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1Ac5FDjx 9xGf81-75iDNPAusgrr6kz5P8 , https://www.google.hr/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1-Ai5Hls Nqmp0u8yBZ_akM3HxK2nrNf4Y , https://www.google.no/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1AY0d_ae row_ceh2f1lxpAgFMSmB_2nPF , https://www.google.fr/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=11Yxj7NS Zw_uRcGx-2ppFDJzhweyKbGjW , https://www.google.de/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1_mIjpZN ThnEhmYmYOzlMwSVH-2508yv- , https://www.google.kg/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1kQGy88k 0bl977T17p7ah5V1vH8B1sHM5 , https://www.google.rw/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1jgI0Yr5 nhX5XR7ZoS1f6zyGbZNIZjEaa , https://www.google.co.il/mymap s/viewer?usp=sharing&mid=1SGF1 ZMA6rvy1HrcXilliDAoD_-8BSb5M , https://www.google.rw/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=16kPvQh4 3rJuBoPwzya2wtUznEArMobwo , https://www.google.it/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1banlg20 uGE4dyOPBqzi_hJbdAMMewIs2 , https://www.google.it/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1Z_xUN6z y_n5hypecG78hBJ-AQg7BmzC- , https://www.google.be/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1c0e-_UL J4fkK2jvTq1cmIDzYpc7Om8gW , https://www.google.co.il/mymap s/viewer?usp=sharing&mid=1FAP6 PvnN2IMgdEUC4ZPiyvBoX6SOosnN , https://www.google.co.th/mymap s/viewer?usp=sharing&mid=1zJmf u97V2ysYrfY8Ge8RF4Q__r3jlF2S , https://www.google.pl/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1ECydbGa HPuGDTWbs6oDgnEcsjwTJhIH_ , https://www.google.co.za/mymap s/viewer?usp=sharing&mid=1jaPk i2rgbrn_ZlnuTbQuj-ucOT6Swgrs , https://www.google.pl/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1rON6ngr EV0oZZNkCw-lU7VYPF5rUMouT , https://www.google.se/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1-gFJJnz 5JjPZil70qyS7gG2fGjuwp4FE , https://www.google.ie/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1so2u-Hr HhnVdeqUzgxaCU5qXC0VxUTLT , https://www.google.ca/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1a6m1S_P 97BDjawPNL_DGQSyO02OgLk6q , https://www.google.ie/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1n6ionNy S92J6sEU6EptXY_YF5tRYaCYS , https://www.google.co.th/mymap s/viewer?usp=sharing&mid=1J3M9 vKn_KNTfHlwCHDIfku0Zhr_OY5UD , https://www.google.hr/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1wW_cuBd ZDrTkHjxF8R1S0sPSBSkVyFnp , https://www.google.ie/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1S0AzDKn hlNCji6Je8WXSwP1awjMsaE_T , https://www.google.rw/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1zDoAHCQ W6ciBIdAe-R9uX2j48PAoFjMn , https://www.google.de/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1l9yVGmF NT1UeJV4vji1XXjB0KZW-A97I , https://www.google.it/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1g92573b DPyc5KB1D11H2acxMAC49k7x1 , https://www.google.no/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1a4ZHSXe bQQ07zA0Nu6dMyAcx_FEx-P8c , https://www.google.ie/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1SUyx00T Fmg8sW_DmexMDcnZSmOTP_Lws , https://www.google.co.jp/mymap s/viewer?usp=sharing&mid=1N0LE sssTDV8qLX7wbpkiL8Ry3SA8eO4A , https://www.google.ca/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1jbql34h 1ro9VIVDl0SDUdARuS6IBWngd , https://www.google.co.za/mymap s/viewer?usp=sharing&mid=1a_8X zugHIYjwfaC55T6lwjX9SVIXSh2n , https://www.google.cl/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1Jybghi9 7T8H6LlvbF8rQPAk5XE5maIia , https://www.google.com.au/myma ps/viewer?usp=sharing&mid=1uK3 HgJsukOvjJ-hv1BcISZ660iFAKp36 , https://www.google.ch/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1logadvi I8ey7kNMAr8UU2ZnOaGKOUuX3 ,
IP:5.62.152.171  2018-12-02 14:29:37
Loawwpxd , http://opencu.com/profiles/blo gs/grade-up-tube Grade_UP_Tube, http://opencu.com/profiles/blo gs/volite-flertovati-ovo-je-5- znakova-da-ste-pre-li-granicu Volite_flertovati?_Ovo_je_5_zn akova_da_ste_prešli_granicu, http://opencu.com/profiles/blo gs/brak-i-razvod-u-islamu Brak_i_razvod_u_Islamu,
IP:188.68.1.46  2018-12-15 19:25:11
MikeWay sams pharmacy number http://canadapharmxpd.com state board of pharmacy wallgreens pharmacy
IP:178.159.37.142  2019-12-04 04:11:15
ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ
Таны нэр:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд factnews.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 8919-9080 утсаар хүлээн авна. тэмдэгт.