Солонгосын “Ча” эмнэлэгт захиалсан УИХ-гишүүн О.Содбилэгийн охин төрлөө

2013/02/04
Share |
Хүмүүс:
Солонгосын “Ча” эмнэлэгт захиалсан УИХ-гишүүн О.Содбилэгийн охин төрлөө

Ш.Отгонбилэг агсны буянаар эхнэр, хүү хоёр нь УИХ-ын гишүүн болсон. Гэвч хүү нь аавынхаа үйл хэргийг олигтой ч үргэлжлүүлж чадахгүй байгаа. Үүний нэг жишээ бол тэрбээр УИХ-ын нэгдсэн чуулган дээр бүлх залгисан мэт дуугүй байж, iPad-тайгаа үй зайгүй нөхөрлөдөг. Харин сүүлийн үед тэрбээр Төрийн ордонд үзэгдэж харагдсангүй. Учир нь өнгөрсөн сарын 29-ны 09:35 цагт 4,100 грамм охинтой болжээ. Тодруулбал О.Содбилэгийнх гэж айл анхны охин үр, гурав дахь хүүхдээ өнгөрсөн сарын сүүлээр өлгийдөн авч, эрхэм гишүүн охиныхоо баас, шээстэй даавууг өөрийн гараар угаана хэмээн агуу хайр халамжаа үзүүлж байгаа гэнэ. Хосууд 2 хүүтэй бөгөөд ,үр шилжүүлэн суулгах аргаар охинтой болсон юм. Ийнхүү тэдний захилгийн хүүхэд төрлөө.Танд манай нийтлэл таалагдаж байвал LIKE дараарай!
Сэтгэгдэл
Fddauxre all fuck fuck, http://par30game.ir/go.php?url =https%3a%2f%2fwww.openlearnin g.com%2fu%2fvierisvoiring%2fbl og%2fBuyAn2KindsOfLiteratureRe searchProposalBestPractices buy_an_2_kinds_of_literature_r esearch_proposal_best_practice s, http://publishing.energyinst.o rg/ip-test-methods/full-list-o f-ip-test-methods-publications /ip-442-analysis-of-fuel-and-o il-derived-hydrocarbons-in-die sel-particulates-on-filters-ga s-chromatography-method?go-to- selected-site=https%3a%2f%2fww w.openlearning.com%2fu%2fzioro mora%2fblog%2fPayResearchPaper 2SourceHypothesisServices pay_research_paper_2_source_hy pothesis_services, https://www.openlearning.com/u /unendosan/blog/WriteMyEssay13 1EssayOnline write_my_essay_1_3_1_essay_onl ine, https://www.openlearning.com/u /lananceke/blog/Buy101Persuasi veEssayTopicsParaphrasingServi ces buy_101_persuasive_essay_topic s_paraphrasing_services, https://www.openlearning.com/u /nueterdownter/blog/HowToWrite ATermPaper2TailedHypothesisTes tExample how_to_write_a_term_paper_2_ta iled_hypothesis_test_example, http://www.jldodsonandsons.com /cfi/addthis_email.cfm?url=htt ps%3a%2f%2fwww.openlearning.co m%2fu%2fburnfasbuygreg%2fblog% 2fBuyAnThesisProposal10PagePap erOutlineBestPracticesForProje ctManagement buy_an_thesis_proposal_10_page _paper_outline_best_practices_ for_project_management, http://infoconsumidoresuy.open nemas.com/redirect?to=https%3a %2f%2fwww.openlearning.com%2fu %2ftatikego%2fblog%2fPayToWrit e10StepsWritingResearchPaperEs sayOnlineReviews pay_to_write_10_steps_writing_ research_paper_essay_online_re views, http://www.renakerklockgether. com/cfi/addthis_email.cfm?url= https%3a%2f%2fwww.openlearning .com%2fu%2fprinrindcoka%2fblog %2fPayToWriteResearchPaper12Po intEssayBestWebsite pay_to_write_research_paper_12 _point_essay_best_website, https://www.openlearning.com/u /unreburtens/blog/OrderAnNonWo rdAssignments200WordEssaysBest Practices order_an_non-word_assignments_ 200_word_essays_best_practices , http://www.cms.gov/medicare-co verage-database/shared/handler s/highwire.ashx?url=https%3a%2 f%2fwww.openlearning.com%2fu%2 fpretercomo%2fblog%2fPay10Page ResearchPapersPersonalStatemen tBestWebsites pay_10_page_research_papers_pe rsonal_statement_best_websites , https://www.openlearning.com/u /selelebut/blog/PayToWriteThes is123EssayHelpBestWebsites pay_to_write_thesis_123_essay_ help_best_websites, https://www.openlearning.com/u /trafegtocon/blog/PayNonWordAs signments2005EssayContestBestP ractices pay_non-word_assignments_2005_ essay_contest_best_practices, http://www.sisakubankin.com/cg i-bin/yomi3/rank.cgi?mode=http s%3a%2f%2fwww.openlearning.com %2fu%2fvifidabmeatf%2fblog%2fB uyCheapThesis100PageEssayServi ces buy_cheap_thesis_100_page_essa y_services, https://www.openlearning.com/u /redepicon/blog/OrderAnCoursew ork1PucBiologyQuestionPapersBe stPractices order_an_coursework_1_puc_biol ogy_question_papers_best_pract ices, https://www.openlearning.com/u /posratorea/blog/BuyTermPaper1 SpondylolisthesisBestWebsites buy_term_paper_1_spondylolisth esis_best_websites, https://www.openlearning.com/u /asonleha/blog/BuyCheap2000Wor dEssayInOneDayTermPaperBestPra ctice buy_cheap_2000_word_essay_in_o ne_day_term_paper_best_practic e, https://www.openlearning.com/u /rocktranerman/blog/ToOrder150 0WordEssayPageLengthCoursework OnlineFree to_order_1500_word_essay_page_ length_coursework_online_free, http://www.cipecar.org/es/redw eb.asp?iddoc=https%3a%2f%2fwww .openlearning.com%2fu%2fincito fu%2fblog%2fHowToWriteAMovieRe view100CollegeEssayTopicsServi ces how_to_write_a_movie_review_10 0_college_essay_topics_service s, https://www.openlearning.com/u /storatbedsoft/blog/PayLabRepo rt10PageResearchPaperSampleBes tPractices pay_lab_report_10_page_researc h_paper_sample_best_practices, https://www.openlearning.com/u /johnthintioto/blog/BuyCheapMo vieReview1StDegreeSpondylolist hesisCheapestPrice buy_cheap_movie_review_1st_deg ree_spondylolisthesis_cheapest _price, http://www.redmond-richardsonf uneralhome.com/cfi/addthis_ema il.cfm?url=https%3a%2f%2fwww.o penlearning.com%2fu%2flanscong inkchild%2fblog%2fBuyCheap1984 TechnologyEssayMathAssignmentB estPractice buy_cheap_1984_technology_essa y_math_assignment_best_practic e, https://www.openlearning.com/u /asgunpieja/blog/OrderAnEssay1 50WordEssayExampleBestWebsites order_an_essay_150_word_essay_ example_best_websites, https://www.openlearning.com/u /creslytarmert/blog/OrderAn10T h2NdMidtermQuestionPaperMovieR eviewOnlineFree order_an_10th_2nd_midterm_ques tion_paper_movie_review_online _free, https://www.openlearning.com/u /itlawarli/blog/BuyCheap2001AS paceOdysseyEssaysParaphrasingO nline buy_cheap_2001_a_space_odyssey _essays_paraphrasing_online, https://www.openlearning.com/u /asgunpieja/blog/BuyingLabRepo rt1000WordEssayFormatOnlineArt icles buying_lab_report_1000_word_es say_format_online_articles, https://www.openlearning.com/u /fortfilkfontji/blog/WriteMyRe searchPaper1984EssayIntroducti onBestPractices write_my_research_paper_1984_e ssay_introduction_best_practic es, http://www.sumygazmash.com/go. php?url=https%3a%2f%2fwww.open learning.com%2fu%2ficwamdoni%2 fblog%2fBuy123EssayPapersMovie ReviewCheapest buy_123_essay_papers_movie_rev iew_cheapest, http://www.anfac.com.br/v3/cli ck.jsp?url=https%3a%2f%2fwww.o penlearning.com%2fu%2fbiomires ad%2fblog%2fOrderAnEssay2000Es sayCollectionDavidSedarisBestS ellers order_an_essay_2000_essay_coll ection_david_sedaris_best_sell ers, https://www.openlearning.com/u /storatbedsoft/blog/BuyMovieRe view100FreeEssaysOnlineBestWeb sites buy_movie_review_100_free_essa ys_online_best_websites, http://info.igme.es/catalogo/o penurl.aspx?resource=https%3a% 2f%2fwww.openlearning.com%2fu% 2fguvislopor%2fblog%2fBuying20 0WordEssaySampleResearchPaperF orMoneyMadeOf buying_200_word_essay_sample_r esearch_paper_for_money_made_o f, http://www.audacity-forum.de/f orum.php?req=https%3a%2f%2fwww .openlearning.com%2fu%2fcofcae reno%2fblog%2fPay100CollegeEss aysLabReportCheaper pay_100_college_essays_lab_rep ort_cheaper, http://www.kommazwo.com/fly2x. php?to=https%3a%2f%2fwww.openl earning.com%2fu%2fitlawarli%2f blog%2fWriteMy1ParagraphEssayE xampleTermPaperBestPractices write_my_1_paragraph_essay_exa mple_term_paper_best_practices , http://www.honden-vakanties.nl /exit?url=https%3a%2f%2fwww.op enlearning.com%2fu%2fpirectfor smap%2fblog%2fBuying2000WordsE ssayExampleProofreadingService s buying_2000_words_essay_exampl e_proofreading_services, https://tonala.locanto.com.mx/ run/mobile_redirect/?duration= https%3a%2f%2fwww.openlearning .com%2fu%2fginknapsidu%2fblog% 2fWriteMy1500WordsEssayDoubleS pacedTermPaperCheaper write_my_1500_words_essay_doub le_spaced_term_paper_cheaper, http://goloka.org.ua/url.php?u rl=https%3a%2f%2fwww.openlearn ing.com%2fu%2fidwoliti%2fblog% 2fBuy1984LiteraryAnalysisEssay ResearchPaperBestPractices buy_1984_literary_analysis_ess ay_research_paper_best_practic es, https://www.openlearning.com/u /exalitre/blog/HowToWriteA200W ordsEssayOnChildLabourThesisCh eaper how_to_write_a_200_words_essay _on_child_labour_thesis_cheape r, https://www.openlearning.com/u /umbucombeau/blog/BuyingReport s1StClassDissertationExamplesB estPractices buying_reports_1st_class_disse rtation_examples_best_practice s, http://www.melbourne.foe.org.a u/r?u=https%3a%2f%2fwww.openle arning.com%2fu%2fbaoserslaghki d%2fblog%2fPay200WordEssayExam pleSpeechPresentationBestPract ice pay_200_word_essay_example_spe ech_/_presentation_best_practi ce, https://www.openlearning.com/u /spurcastmendust/blog/WhereCan IBuy100GreatestEssaysCodeServi ces where_can_i_buy_100_greatest_e ssays_code_services, http://staldver.ru/go.php?go=h ttps%3a%2f%2fwww.openlearning. com%2fu%2fprinrindcoka%2fblog% 2fPay1984ThesisIdeasPowerpoint PresentationBestPractice pay_1984_thesis_ideas_powerpoi nt_presentation_best_practice, https://www.openlearning.com/u /tiomutumag/blog/BuyAnEssay196 0SEssayBestWebsiteBuilder buy_an_essay_1960s_essay_best_ website_builder, https://www.openlearning.com/u /fredeadeekov/blog/HowToWriteA Paraphrasing1StPersonWritingBe stWebsites how_to_write_a_paraphrasing_1s t_person_writing_best_websites ,
IP:185.13.33.69  2018-10-28 19:37:56
ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ
Таны нэр:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд factnews.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 8919-9080 утсаар хүлээн авна. тэмдэгт.