”Монгол суу ухаан”-ы Бат-Отгон, Гавьяат Т.Ариунаа нар юуны талаар сургадаг вэ?

2013/03/18
Share |
Хүмүүс:

"Монгол суу ухаан"-ы Бат-Отгон, Гавьяат Т.Ариунаа нар юуны талаар сургадаг вэ?. Энэ талаар өгүүлсэн нэвтрүүлгийг хүргэж байна.

 

Танд манай нийтлэл таалагдаж байвал LIKE дараарай!
Сэтгэгдэл
jaoiopmser Êóïèòü Ãàíäæà Òîïêè Ïðèìîðñê êóïèòü çàêëàäêó Ãàøèø [LV] Êóïèòü çàêëàäêè ñêîðîñòü â Òèìàøåâñêå Êîíòàêòû | Seller Black Купить Афганка Венёв Âåíåöèÿ êóïèòü çàêëàäêó Ecstasy Rolls Royce Õàðàáàëè êóïèòü çàêëàäêó ìàðèõóàíó êóïèòü çàêëàäêó â ×àïëûãèí Êóïèòü Ãàíäæóáàñ Ïèîíåðñêèé Ñèáèðü ñè áè Ìàøèíà êîíñòðóêòîð, àâòî ðàñïèë: ÷òî òàêîå, êàê íå êóïèòü Çàêëàäêè øèøêè àê47 â Äåìèäå Êóïèòü Ìåòàäîí Áëàãîâåùåíñê ПорошкоР²Ñ‹Ð¹ насвай Âñå îáúÿâëåíèÿ â Ìîñêâå | Ñïðîñóñ Çàêëàäêè â âîðîíåæå ñêîðîñòü Êóïèòü çàêëàäêè ìåòàäîí â Äìèòðîâñêå Íîâîóëüÿíîâñê êóïèòü HQ Ãàøèø NO NAME Купить закладкР¸ россыпь в НогинскРµ Ïðîäàâåö ñïàéñà â Áèøêåêå àâòîðèçèðîâàë çàïðîñ ïî Skype ÷åðåç äâå ìèíóòû Ñîëü â Àðãóíå Ïàÿëüíàÿ ñòàíöèÿ ñ ôåíîì ñâîèìè ðóêàìè èç äîñòóïíûõ äåòàëåé äîìà Êóïèòü Áóòèê ×åðíÿõîâñê êóïèòü Ãåðû÷ Áîãäàíîâè÷ Купить закладкР¸ амфетамР¸Ð½ в ЩёлкиноР¾ÑÐ¿Ð°Ñ€Ð¸Ð²Ð° ется Ìîñêâà Íåêðàñîâêà êóïèòü çàêëàäêó Ìåôåäðîí [Cristalius 2.0] Ñîñíîâêà êóïèòü çàêëàäêó Ìàðèõóàíà [Girl Scout Cookies] Ñóðàæ êóïèòü çàêëàäêó êóïèòü çàêëàäêó îïèàòû: ãåðîèí, ìåòàäîí, ëèðèêà, õìóðûé, ì¸ä Êóïèòü çàêëàäêè ìåòîäîí â Þðþçàíè Çàêëàäêè íàðêîòèêè â Àëäàíå Klad ch îáõîä áëîêèðîâêè Êóïèòü lsd â Âîëüñê Àñèíî êóïèòü çàêëàäêó VHQ Cocaine 98,8% Ecuador Êóïèòü Ãàø Îòðàäíûé Êóïèòü æèäêèé ýêñòàçè Íîâàÿ Ëàäîãà Çíàìåíñê êóïèòü çàêëàäêó Ìåòàäîí VHQ Êóïèòü ìåòîäîí â Çàîçåðíîì
IP:95.85.68.128  2018-07-24 23:31:02
ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ
Таны нэр:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд factnews.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 8919-9080 утсаар хүлээн авна. тэмдэгт.