Ховдын шоронгоос оргосон хоригдлуудын нэг нь 5 настай хүүхэд хүчиндэж байжээ

2013/04/02
Share |
Хүмүүс:
Ховдын шоронгоос оргосон хоригдлуудын нэг нь 5 настай хүүхэд хүчиндэж байжээ

 

Зүүн гар талд байгаа ялтан нь сэжигтнээр татагдсан байсан ба мөн залилан гэсэн давхар ялтай 1985 оных,дунд байгаа ялтан нь ор гэрийн хулгай гэсэн ялтай 1990 оных, баруун гар талын ялтан нь 5 настай охиныг хү**** ба эрүүгийн ялтай хоригдлууд байжээ.

Танд манай нийтлэл таалагдаж байвал LIKE дараарай!
Сэтгэгдэл
rekolka Êóïèòü Àíàøó Êîðêèíî àìôåòàìèí âèäåî êîíöåðòíàÿ Êóïèòü lsd â Ñîâåòñêèé Peel Remote: ÷òî ýòî çà ïðîãðàììà íà Android è äëÿ ÷åãî, êàê îòêëþ÷èòü, êàê óäàëèòü ïðèëîæåíèå ЗакладкР¸ г новосибР¸Ñ€ÑÐº Çàêëàäêè êðèñòàëû â Øóìèõå Ãëàâó àäìèíèñòðàöèè Ëóêîÿíîâñêîãî ðàéîíà îòñòðàíèëè îò äîëæíîñòè Êóïèòü Ïëàí Êðàñíîóðàëüñê Êóïèòü Ìåòàìôåòàìèí â Ìåíçåëèíñê Çàêëàäêè ñêîðîñòü a-PVP â Áîãîðîäñêå Êîêàèí, óïîòðåáëåíèå êîêàèíà è ïîñëåäñòâèÿ ìäèìàé íèæíèé íîâãîðîä ñîëü Купить СК в ОренбурР³Ðµ, СК цены, ÑÑ‚Ð¾Ð¸Ð¼Ð¾ÑÑ ‚ÑŒ Çàêëàäêè ðåàãåíò â Òóëóíå ñî÷è ïàðê çìåé ãîðûíû÷ ýêñòàçè öâåòû Êóïèòü Ìåòàìôåòàìèí â Êèçèëþðò Как курить гашик ñïá çàêëàäêè áîøêè Çàêëàäêè áîøêè â Íîâîñèëå Êóïèòü ìåòîäîí â Ñåì¸íå Êóïèòü Ãàøèø â ÑàêèÎñïàðèâàåòñ ÿ Êóïèòü ñêîðîñòü â Àëàòûðü Что такое спайс и как он Ð²Ñ‹Ð³Ð»ÑÐ´Ð¸Ñ ‚ Ãàøèø Ïðîáû Ëþáåðöû ìàðèõóàíà ïðè îíêîëîãèè ïîñëåäñòâèÿ óïîòðåáëåíèÿ ìäìà ñêîëüêî ãðàììîâ ìàðèõóàíû Çàêëàäêè MDMA â Ãîðíÿêå æåëåçî íàðêîòèê ëåãàë áèç ñèáèðü ñàéò ìàòàíãà ïåéîòå çàêëàäêè ñïàéñ â êðàñíîäàðå êóïèòü ñîëü ÷åðåç çàêëàäêè Ôàëüøèâîå âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå
IP:93.179.90.55  2018-05-26 17:44:03
ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ
Таны нэр:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд factnews.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 8919-9080 утсаар хүлээн авна. тэмдэгт.