Хууль зөрчихийг уриалж болохгүй гэдгийг хуульч нэр дэвшигч маань мэдэж л байх учиртай

2013/06/10
Share |
Хүмүүс: Цахиа Элбэгдорж | 

Хуульч Н.Ариунболдтой ярилцлаа. 


-АН-ын штабаас МАН-аас нэр дэв­шигч Б.Бат-Эрдэнэд хандан хууль тогтоомжид хүндэтгэлтэй хан­дахыг сануулсан байна л даа. Яг ямар учраас түүнийг хууль тог­тоомжийг хүндэтгэхгүй, хуу­лийг дагахгүй байна гэж үзсэн юм бол?
-Ерөнхийлөгчид нэр дэвшигч, хуульч Б.Бат-Эрдэнэ нь   “...Улаан­баатар хот, Дархан-Уул, Орхон, Хөвсгөл аймгуудын нийт хэсгүүдэд саналын хуудсыг гараар давхар тоолон баталгаажуулахад санал нэгдэхийг уриалж байна” гэсэн уриалгыг гаргасан нь Монгол Улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуульд нийцэхгүй, тэр бүү хэл хууль зөрчихийг уриалсан гэмт хэргийн шинж чанартай байгаа юм. Хянал­тын тооллогыг нэр дэвшигчид нэг нь санал гаргаж, бусад нь санал нэгдсэнээр хийдэг бус, хуульд заасны дагуу ёсчлон хийх учиртай. Ерөнхийлөгчийн Сонгуулийн тухай хуулийн 55.13-т “Санал хураалт дуусмагц сум, дүүргийн сонгуулийн хороо харьяа бүх хэсгээс санам­саргүй сонголт /сугалах/-ын аргаар суманд нэг, дүүрэгт хоёр хэсгийг сонгож хяналтын тооллого хийл­гүүлнэ” гэж заасан байдаг. Тэгэхээр хуульд заасны дагуу явна гэдгийг хуульч нэр дэвшигч Б.Бат-Эрдэнэ  мэдэж л байх ёстой доо. 

Ерөнхийлөгчийн Сонгуулийн тухай хуулийн 13.8-д “Сонгуулийн хороодоос сонгууль зохион бай­гуу­лах, сонгуулийн тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг хянан шалгахад...  нэр дэвшигч... хөнд­лөнгөөс оролцох, саад учруулахыг хориглоно” гэсэн байдаг. Мөн 33.7-д нэр дэвшигч сонгуулийн сур­талчилгааны явцад хууль тогтоомж зөрчихийг уриалсан агуулга бүхий сурталчилгаа явуулахыг хориглох талаар заачихаад байхад гараар тооллого явуулъя, нэр дэвшигчид оролцъё гэж сонгуулийн хороодын үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцохыг оролдож байгаа нь  хуульч хүн, тэр дундаа Ерөн­хий­лөгчид нэр дэвшигч хүнд байж болохгүй үйлдэл шүү дээ.

-Хуульч хүн хуулиа мэддэг л байж таарна. Тэр дундаа нэр дэв­шигч маань хууль зүйн ухаа­ны доктор цолтой хүн. Нэр дэв­шигч биш намынх нь зүгээс ийм уриал­га гаргаж, үүндээ нэр дэв­шигч буруутаж байх талтай биш үү?
-Гэхдээ уг уриалгыг МАН-ын сонгуулийн штабаас биш, харин нэр дэвшигч Б.Бат-Эрдэнэ гэж нэрээ тавиад, гарын үсгээ зураад гаргасан уриалга юм шүү. Тэгэхээр үүнийг нэр дэвшигчээс холдуулах гэж яаж ч оролдсон боломжгүй л дээ. Цагаан дээр хараар бичигдэж батлагдсан хуулийг хууль зүйн доктор нь ч бай, энгийн иргэд ч бай мөрдөх нь зүй ёсны хэрэг юм. 

-Угаасаа санал хураалтын да­раа санамсаргүй түүврээр гар тоол­лого хийж автомат машины үр дүнг шалгадаг байх аа. Ерөн­хий­лөгчийн сонгуулийн тухай хуу­линд ийм заалт байгаа биз дээ?

-Тийм ээ. Ерөнхийлөгчийн сон­гуу­лийн тухай хуульд бий. Энэ тухай түрүүн дурдсан. Орон нут­гийн сонгуулийн хуульд ч бий. Аймаг, сум, дүүргийн Хурлын сон­гуулийн хуулийн 52.7-д энэ асуу­дал хуульчлагдсан байгаа.

-УИХ-ын сонгуулийн үеэр тоол­­­­сон саналын хуудсууд гар тооллоготой мөргөж байсныг албаны байгууллагууд баталж байсан санагдаж байна. Өмнөх сонгуулиудаар автомашины тоол­­­логын дүн үнэхээр МАН-ын нэр дэвшигчийг ингэтэл эргэл­зэхүйцээр зөрсөн юм уу?

-УИХ болоод Орон нутгийн сонгуулийн хуулиар хяналтын тооллого хийгдсэнийг хүмүүс са­наж байгаа байх. Ямар нэг асуудал гараагүй гэдэг нь уг сонгуулийн дараагаар санал тооллоготой холбоотой маргаан үүсээгүйгээр нотлогдож байгаа хэрэг. Түүврээр сонгогдсон газруудад асуудал гараагүй, бүр зарим газар нь итгэх­гүй гурав дахиулан тоолуулаад машины дүнтэй адил тоо гарч байсныг хүмүүс одоо ч ярьдаг. МАН-ын удирдах албаныхан ч тэр үеэр байлцсан болохоор автомат машинд эргэлзэх зүйлгүй гэдгийг мэдэж л байх учиртай. Үүнээс гадна саналын хуудсын зурган файлыг сонгуулийн ажиглагч нарт нэг, нэг хувийг тоон хэлбэрээр CD-гээр хувилж өгөх тухай сонгуулийн тухай хуулиудад бүгдэд нь орсон байдаг. Уг CD-ийг үндэслэн сон­гуульд оролцож байгаа нам, эвсэл, нэр дэвшигч нар бүх саналын хууд­сыг дахин хянах боломжтой юм.

-Энэ тохиолдолд яагаад нэр зааж зарим газарт гараар тоолно гэж байгаа юм бол?
-Гар аргаар тооллого хийж байхад урьд олон зөрчил гарч байсныг надаар хэлүүлэлтгүй хү­мүүс санаж байгаа байх. 2008 оны долдугаар сарын 1-ний үйл явдал ч сонгогчдын өгсөн саналыг санаа­тайгаар зөрүүлж тоолсон энэ яв­дал­тай шууд холбоотойгоор үүссэн хэрэг. Энэ мэт саналыг буруу тоолох үйл ажиллагааг дахин гаргахгүйн улмаас хууль тогтоогчид сонгуулийн автоматжуулсан сис­темийг сонгуульд авч хэрэглэхээр болсон гэж ойлгодог. Уг шийдвэр нь түрүүчийн УИХ-ын үед гаргасан шийдвэр шүү дээ. Хяналтын тоол­логын асуудал зөвхөн Улаан­баатар, Эрдэнэт, Дархан, Хөвсгөл аймагт бус сонгуулийн хуульд заасанчлан бүх сум, дүүргийг хамрах нь илүү үр дүнтэй, харгүй бас шударга. Түүнээс хүн ам ихээр суурьшсан газарт хяналтын тоол­лого хийгээд бусдыг орхино гэдэг нь зохимжгүй.   

-Нэр дэвшигч Б.Бат-Эрдэнэ бол энгийн нэг иргэн бус хууль тогтоож баталдаг хүн. Гишүүн ч бай, иргэн ч бай хуулийг дагаж мөрдөхгүй байхыг уриалсан тохиолдолд хариуцлага хүлээл­гэдэг хуулийн заалт бий юу?
-Байлгүй яахав. Ерөн­хий­лөг­чийн сонгуулийн тухай хуулийн 33.19-т “Энэ хуулийн 33 дугаар зүйлд заасныг зөрчсөн нэр дэв­шигчийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг гурваас тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно” гэж заасан. Хууль зөрчсөн ч нэр татах­гүй юм чинь, хуулийг зөрчин сон­гуулийн сурталчилгаагаа хийж өөртөө давуу байдал үүсгээд явъя гэх байдлаар хуульд хандаж болох­гүй л дээ. 

-Намууд, нэр дэвшигчид сон­гуулийн явцад нэгнээсээ давсан амлалт авдаг байдлыг зогсоох гэж хуулинд өөрчлөлт оруулсан санагдаж байна. Сүүлийн үед МАН-ын нэр дэвшигчийг суртал­чилгааны явцад мөрийн хөтөл­бөрт заагдаагүй амлалт авч байна гээд байгаа нь үнэн үү?

-Нэр дэвшигч Б.Бат-Эрдэнийн сонгуулийн сурталчилгааны нэвт­рүүлгээр  “Оюутны цалинг үргэлж­лүүлэн олгоно. Б.Бат-эрдэнэ” гэсэн сурталчилгаа гарсан. Энэхүү ам­лалт нь түүний сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт тусгагдаагүй байдаг. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 33.7-д “Нэр дэвшигч сон­гуулийн мөрийн хөтөлбөрт тус­гагдаагүй аливаа зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх талаар ам­лалт авах, ийм агуулга бүхий аливаа үйлдлийг сонгуулийн сур­талчилгаанд ашиглахыг хориг­лоно.” гэж заасан байдаг. Ер нь сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт улсын төсвөөс санхүүжилт шаар­дагдах аливаа зорилт, амлалт тусгахыг Ерөнхийлөгчийн сонгуу­лийн хуулийн 32.2-т хориглосон байдаг. Харин хийсэн ажлаа тай­лаг­наж болох талаар мөн хуулийн 34.1.6-д заасан. Оюутны цалин­гийн асуудлыг одоогийн Ерөн­хийлөгч санаачилж, УИХ-ын шийд­вэр гарсан тул нэр дэвшигч амла­сан эсэхээс үл хамааран уг асуу­дал нэгэнт шийдвэрлэгдсэн шүү дээ. Нэр дэвшигч Б.Бат-Эрдэнэ мөрийн хөтөлбөрт заагдаагүй амлалтыг гаргаснаас гадна сонгуу­лийн сурталчилгаанд хүүхэд орол­цуулж, шашны холбогдолтой дуу дүрс ашиглаж байгаа нь ч хууль зөрчиж байгаа хэрэг юм. 

Хууль бол заавал биелэгдэх хүчин чадалтай, эрхзүйн акт. Хууль заавал төрийн албадлагаар бус, хүний ухамсарт үйлдлээр хам­гаалагдах ёстой. Ялангуяа сон­гуулийн харилцаанд орж байгаа нэр дэвшигч нь сонгуулийн хуулийг заавал төрийн байгууллага, албан тушаалтны шаардлагаар бус өөрөө сахин биелүүлж, иргэдэд үлгэр жишээ болох ёстой. Ерөн­хийлөгч болох гэж өрсөлдөж бай­гаа хүн өөрөө хууль зөрчиж эхний алхмаа хийгээд эхэлбэл түүнд цаашид итгэхэд бэрх болно шүү дээ. Тэгэхээр нэр дэвшигч гаргаад байгаа зөрчлөө бусдын шаард­лагагүйгээр арилгах байх аа л гэж хүлээж байна даа. 

-Нэр дэвшигч Б.Бат-Эрдэ­нийн гаргасан уриалга нь хууль зөрч­­сөн гэдэг дээр сонгуулийн төв байгууллагаас ямар нэгэн байр суурь илэрхийлсэн болов уу?

-Сонгуулийн Ерөнхий Хороо­ноос хууль бус уриалгынхаа талаар тайлбар өгөхийг шаардсан албан бичгийг нэр дэвшигч Б.Бат-Эрдэ­нэд явуулсан нь цахим сайтуудаар тавигдсан байна билээ. 

-Сонгуулийн сурталчилгаа дуустал бас цөөнгүй өдрүүд байна. Хэрэв аль нэг талууд бие бие рүүгээ дайрсан гүтгэж гү­жирд­сэн байдлууд хэрээс хэтэр­вэл зохицуулах хуулийн заалт нь ямар байгаа вэ?

-Сонгуулийн сурталчилгааны үеэр бусдыг гүтгэх, доромжлох, хуу­рамч мэдээлэл тараахыг хориг­ло­сон байгаа. Хэрэв уг заалтыг зөрч­вөл захиргааны хариуцлага хү­лээл­гэхээр заасан. Хамгийн гол нь гүжир гүтгэлэг, доромжлол, хуурамч мэдээллийг хэвлэл мэ­дээл­лийн байгууллага цааш дам­жуулахгүй байх ёстой. 

Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн ту­хай хуулийн 33.20, 39.10-т гүт­гэсэн, доромжилсон, хуурамч мэ­дээ­лэл тараасан, хууль зөрчсөн хэвлэл мэдээллийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөв­шөөр­лийг шударга өрсөлдөөний асуудал эрхэлсэн төрийн захир­гааны бай­гуул­лагын дүгнэлтийг үндэслэн тухайн тусгай зөв­шөөр­лийг олгосон байгууллага гурван сар хүртэл хугацаагаар түдгэл­зүүлнэ гэж заа­сан байгаа тул хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд өөрс­дийн дамжуулж байгаа мэдээ, мэ­дээ­лэл нь хуульд нийцэж байна уу, бусдыг гүтгэсэн, доромжилсон уу эсвэл худал мэдээ­лэл үү гэдгийг анхаарах шаард­лагатай. Намуу­даас өгч байгаа мэдээллийг нягт­лахгүй дамжуулбал эрсдэл нь хэв­лэл мэдээллийн бай­гуул­лага дээр ирэх учраас анхаараарай гэж хэл­мээр байна.

Танд манай нийтлэл таалагдаж байвал LIKE дараарай!
Сэтгэгдэл
Hwfthqvc , https://choytanrotos.bandcamp. com/album/dating-online-games- for-guys dating_online_games_for_guys, https://onlephekem.bandcamp.co m/album/lapd-uniform-policy lapd_uniform_policy, https://lavicheders.bandcamp.c om/album/how-to-ask-if-shes-se eing-someone-else how_to_ask_if_shes_seeing_some one_else,
IP:37.9.46.44  2018-12-15 00:46:33
Merziuz 47pTgu http://pills2sale.com/ viagra online
IP:5.188.211.15  2020-11-14 13:28:28
Parker I”m a member of a gym etoricoxib 60 mg colombia”As an entrepreneur you start considering whether you canstill afford jobs, and what you can still do on investment iftaxes rise,” said Lencke Wischhusen, manager of a family-ownedpackaging firm and head of a young entrepreneurs association.
IP:5.188.211.35  2020-11-16 08:42:30
Florencio It”s OK amlodipine 5We need to get our military out of every Islamic nation and bring them home, and cut off all monies to any of these American Hating Satan Worshippers! Let the animals murder one another and wipe out their own race, who gives a crap what these barbarians do in their own Cess Pools! Take care of America first and above all! Get American going again and then consider helping others, but no more money to anything that has to do with Islam and it’s Perverted Sickness!
IP:5.188.211.35  2020-11-16 09:30:59
Erwin Three years bonsai ficus ginseng prix”The issue with cancer-related fatigue is that it can be a profound fatigue that is not relieved by sleep or rest and that it can significantly impact the ability of people to accomplish the things they are used to doing every day,” Barton told Reuters Health by email.
IP:5.188.211.35  2020-11-16 10:17:44
Ryan How much is a Second Class stamp? goodrx birth control promo codeIn 1987, Sri Lanka and it more powerful neighbor signed an agreement that led to amendments to Sri Lanka”s constitution allowing for the setting up of the provincial councils to devolve power as an effort to end Tamil militancy.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 13:26:31
Clifford Accountant supermarket manager canada order viagraPolice had arrested Tang on Thursday and seized his 2006 BMW Z4 after news reports began surfacing about a YouTube video, posted last week by a user called AfroDuck, that chronicled the night-time stunt. A day before his arrest, Police Commissioner Raymond Kelly told reporters investigators would review data from license-plate readers along Tang”s route.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 14:59:51
Lyndon A book of First Class stamps what does norvasc pill look likeNo one knows yet whether the teenage victims lived through the initial impact at the San Francisco airport. But police and fire officials confirmed Friday that Ye Meng Yuan was hit by a fire truck racing to extinguish the blazing Boeing 777.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 15:47:41
Dennis Have you got any qualifications? renovator ro priceStill, storm clouds lie ahead for the third-largest U.S.bank by assets as rising bond yields in the United States areexpected to cut into debt underwriting volume, and slowinggrowth in emerging markets may cut into profit from overseas.About 58 percent of its revenue last year came from outside ofNorth America.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 20:30:54
Mishel Who do you work for? shifa box discount codeIn fact it refers to the behind-the-scenes process of moving all scheduled payments associated with a current account – including direct debits, standing orders and salary – to the new bank. This is the very last stage of switching bank accounts, and there is plenty of work to do before it begins.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 21:18:42
Bernardo I can”t hear you very well norfloxacin tinidazole and simethicone tabletsThe score fairly well reflected the balance of power in the run of play. Only Jozy Altidore, whose holdup play and off-the-ball work was sound; and Michael Bradley, who did the work of three men, earned their keep for the USA. The defense of Fabian Johnson, Cameron, the debutant Brooks and Brad Evans couldn’t tether itself to anything resembling a straight line. Jermaine Jones and Mix Diskerud were largely ineffective in midfield. And Eddie Johnson and Alejandro Bedoya were nigh on invisible.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 01:47:00
Vincenzo I”m at Liverpool University glycomet 850 In 1999, I stood on the parched ground of Vozrozhdeniye Island in the Aral Sea, atop the giant sand-covered pits where Soviet soldiers had hurriedly dumped between 100-200 tons of anthrax-producing spores a decade earlier to avoid discovery.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 07:29:54
Bernard How would you like the money? permethrin boots uk“From what I found out, this is the same judge who scored the fight for Timothy Bradley over Manny Pacquiao,” Mayweather said. “The Nevada State Athletic Commission is the best commission in the world, and if they feel it is right for the lady to judge, then that is fine by me. Things happen.”
IP:5.188.211.24  2020-11-18 10:01:38
Adalberto We”ve got a joint account can you overdose on seroquel redditThat will raise the cost of financing in these situationsand will encourage governments to get to grips with their woessooner, rather than simply floating another bond or engaging ina speculative interest rate swap and hoping that the sweep ofhistory starts breaking their way again.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 14:42:38
Toney It”s serious can i use voltaren gel and take tylenolThe list of murderous twin sisters is shorter. Certainly, my own daughters outgrew their violence against each other fairly quickly. But after they’d chewed their own arms to pieces, they worked out that they could operate as a team to attack the dangerous non-twin children around them. I frequently broke off mid-conversation to run full pelt across the grass to rugby tackle my errant daughters as they homed in on their prey; failure to grab them in time meant being forced to exit playgrounds in disgrace after the girls had cornered yet another innocent child.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 16:17:12
Aaliyah Thanks for calling tabletki wellbutrin opinieBut the Milwaukee-based company stuck by its forecast for annual motorcycle shipments, suggesting sentiment among would-be buyers remained cautious and that the bike maker does not anticipate a late surge in demand in the third quarter, the tail end of its traditional selling season.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 17:03:23
oetigw JFB2pyhpitqyedslah, [url=http://rujvcdckvryy.com/] rujvcdckvryy[/url], [link=http://iihsvflwkdnl.com/ ]iihsvflwkdnl[/link], http://ucmkwyejfmao.com/
IP:5.188.211.24  2020-11-25 04:34:59
lnhjbqxu UXVThMdxmqhvlmjodu, [url=http://aqdnndkyisyt.com/] aqdnndkyisyt[/url], [link=http://qnkbbmogkryo.com/ ]qnkbbmogkryo[/link], http://pviktvumskxi.com/
IP:5.188.211.24  2020-11-25 05:25:09
dobson YqSvwo https://www.quora.com/What-the -top-SEO-keywords-for-essay-yo u-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay
IP:5.188.211.13  2020-12-04 08:23:31
ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ
Таны нэр:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд factnews.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 8919-9080 утсаар хүлээн авна. тэмдэгт.