Хөтлөгч Учралын 2013 оны хамгийн том бэлэг

2014/01/11
Share |
Хүмүүс:
Хөтлөгч Учралын 2013 оны хамгийн том бэлэг

“Шилдэг өнгө”продакшины найруулагч Ц.Хүсэлбаатар жүжигчин С.Өлзийхүүтэй амьдрал зохиохоосоо өмнө нэгэн багш бүсгүйтэй гэр бүл болж байжээ.Найруулагч Ц.Хүсэлбаатарын анхны амьдарлиас нь гарсан хүү болох Хөтлөгч Учрал нь өдгөө “Star” телевизэд  ажиллаж буй. Түүнйи хувьд хөөрөхн хүүтэй болсон байна. Ийнхүү тэдний гэр бүлийн зургийг сонирхуулж байна.

Танд манай нийтлэл таалагдаж байвал LIKE дараарай!
Сэтгэгдэл
jaoiopmser Çàêëàäêè ñêîðîñòü â Èñèëüêóëå Íûòâà êóïèòü Ãåðîèí ÎÏÒ Øàðûïîâî êóïèòü LSD-25 (HQ) 170ìêã Êóïèòü çàêëàäêè ãàøèø â Àêñàå Купить mdma в Боготол Íîâî÷åðêàññê êóïèòü çàêëàäêó Ãàøèø [Euro Cube] Ëåðìîíòîâ êóïèòü çàêëàäêó Euro HQ Hash (×ÅÐÍÛÉ) Ëûñüâà êóïèòü Ìåòàäîí Çàêàçàòü ãàøèøü â ìîñêâå Ëàòðîá êóïèòü Cocaine ×åáàðêóëü êóïèòü Ãåðîèí Êàðâåð êóïèòü ãèäðîïîíèêó Íþðáà êóïèòü VHQ Cocaine 98% Colombia Как ÑÐ¾Ñ…Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ ‚ÑŒ свежую кровь Ìîñêâà Ãîëüÿíîâî êóïèòü çàêëàäêó Còèìóëÿòîðû Äîðîãîáóæ êóïèòü Ñêîðîñòü a-pvp Þæíûé Ãîà êóïèòü çàêëàäêó NBOME Êðàñíîäàðñêèé êðàé êóïèòü Cocaine MQ Купить закладкР¸ марки в ЧкаловсРºÐµ Âøèâàíèå Íàëòðåêñîíà â íàðêîëîãè÷åñêîé êëèíèêå Medical Center Õîò-Ñïðèíãñ (íàöèîíàëüíûé ïàðê) êóïèòü áîøêè Ëàâðåíê êóïèòü áîøêè Øèøêè â Ëåíèíñêå Ìàíòåêà êóïèòü ãàøèø Купить Спайс АндреапР¾Ð»ÑŒ Êîêîìî êóïèòü Êîêàèí Ðîñåâèëë êóïèòü çàêëàäêó áîøêè Áåëîÿðñêèé êóïèòü çàêëàäêó Ìåòàäîí HQ Áîëüøàÿ Ñîñíîâà êóïèòü çàêëàäêó ãàøèø Ëàòâèÿ êóïèòü çàêëàäêó Cocaine Êîëïàøåâî êóïèòü çàêëàäêó øèøêè Ëåêñèíãòîí êóïèòü ãàøèø Çàêëàäêè ðîññûïü â Äóõîâùèíå ðàçîâàÿ äîçà ìåôåäðîíà Ïóøêèíñêèå Ãîðû êóïèòü Ãåðîèí Ìîñêâà Õîâðèíî êóïèòü Ïñèõîäåëèêè ×àïëûãèí êóïèòü Ìàðêè LSD 170ìêã
IP:95.85.69.76  2018-08-04 13:20:47
Hgkxadyq webmoney plimus, http://wambco.com/__media__/js /netsoltrademark.php?d=www.liv ebinders.com%2fplay%2fplay%2f2 446534%3ftabid%3d7629af4e-e3fa -6a9e-7f25-23c548cb75e4 actor_dating_a_fan, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2446650?tabid=c648f0a0 -03eb-8bcb-ab8e-0749e3659fd1 viet_dating_australia, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2446479?tabid=cc624ad9 -1f95-b049-9025-9aa8c1c62d22 dating_service_for_mentally_di sabled, http://hardsm.net/m/redirect.p hp?url=https%3a%2f%2fwww.liveb inders.com%2fplay%2fplay%2f244 6345%3ftabid%3d220b9ec2-5efe-9 f98-34cd-d097762dbbce quick_dating_profiles, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2446475?tabid=bc08f909 -3cb6-5b93-89e6-2cc1e0eb31b2 rules_for_dating_a_police_offi cers_daughter, http://rustroest.trinidata.net /redirect.php?url=https%3a%2f% 2fwww.livebinders.com%2fplay%2 fplay%2f2446461%3ftabid%3d4d26 e28c-b859-2c18-ba6e-2c7cd53c02 59 black_ops_2_zombies_matchmakin g, http://www.vincolo.com/tools/r edirect.php?url=https%3a%2f%2f www.livebinders.com%2fplay%2fp lay%2f2446018%3ftabid%3d376590 36-4cfa-8d27-cc1e-36b4b5cd6720 user_reviews_senior_dating_sit es, http://www.wildmaineadventures .com/__media__/js/netsoltradem ark.php?d=www.livebinders.com% 2fplay%2fplay%2f2446152%3ftabi d%3dc168f035-fb07-e045-8699-89 f36c5ac2ce numbers_to_dating_lines, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2445974?tabid=3d8a740a -5c95-7025-38bc-04e957b2dbbb 3_days_free_trial_dating, http://www.manga.ru/doll/redir ect.php?url=https%3a%2f%2fwww. livebinders.com%2fplay%2fplay% 2f2446440%3ftabid%3d20607bcc-a eda-e1bc-00ed-9fd8804a8421 hook_up_whatsapp_numbers, https://www-677bx.com/go.php?g o=https%3a%2f%2fwww.livebinder s.com%2fplay%2fplay%2f2446066% 3ftabid%3d72479ab2-17b6-42f8-5 faf-e04b5ea087cf addicted_to_online_dating_docu mentary, https://apke.ru/redirect.php?u rl=https%3a%2f%2fwww.livebinde rs.com%2fplay%2fplay%2f2446421 %3ftabid%3d0860faa5-0fa1-9e99- 35bc-6b26ec1860e3 free_memphis_dating, http://radarpartners.net/__med ia__/js/netsoltrademark.php?d= www.livebinders.com%2fplay%2fp lay%2f2446382%3ftabid%3db1ad33 c3-3f38-e941-93ff-93edc8be5549 how_to_make_him_go_from_dating _to_relationship, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2446277?tabid=6b7eca47 -e831-1d30-7fd9-9b0db8bf1354 sund_matchmaking, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2446603?tabid=d9d89cfd -fe92-17a2-dffc-87f2d1812db8 do_internet_dating_work, http://www.waldneukirchen.at/s ystem/web/default.aspx?redirec turl=aguacalientecasino.net/__ media__/js/netsoltrademark.php ?d=www.livebinders.com%2fplay% 2fplay%2f2446591%3ftabid%3d826 aab5d-3298-369c-b143-f39aa9eeb 9df genital_herpes_dating_site_aus tralia, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2446440?tabid=20607bcc -aeda-e1bc-00ed-9fd8804a8421 hook_up_whatsapp_numbers, http://www.rosstandart.ru/go.p hp?go=https%3a%2f%2fwww.livebi nders.com%2fplay%2fplay%2f2446 372%3ftabid%3d2112ba70-563e-5b 8f-5a21-de0b5b8b471b cat_lovers_dating_site_uk, http://www.sdmcbl.com/extend/r edirect.php?url=https%3a%2f%2f www.livebinders.com%2fplay%2fp lay%2f2446696%3ftabid%3d0393db 7b-1b98-3726-97ce-176e81d2b482 speed_dating_au_maroc, https://www.lapoliticaonline.c om/tools/redirect.php?url=http s%3a%2f%2fwww.livebinders.com% 2fplay%2fplay%2f2446547%3ftabi d%3dd38e002a-85bb-a2a6-4953-af 6799d0ae14 dating_a_self_employed_man, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2446772?tabid=a93586c3 -d003-2ff1-5d6c-01ace58b02f3 dating_a_guy_who_is_always_bus y_with_work, http://www.truth-in-lending.co m/__media__/js/netsoltrademark .php?d=www.livebinders.com%2fp lay%2fplay%2f2446524%3ftabid%3 d19f04c4a-3211-3786-6ca8-b73c3 8c67df4 dating_a_conservative_girl, http://www.checkstarfirst.com/ __media__/js/netsoltrademark.p hp?d=www.livebinders.com%2fpla y%2fplay%2f2446293%3ftabid%3dd 30ac82c-7510-5dd2-ff64-0ecb4bc b5358 world_wide_free_dating_sites, http://poremontu.ru/redirect.p hp?url=https%3a%2f%2fwww.liveb inders.com%2fplay%2fplay%2f244 6156%3ftabid%3d1e7826f7-8d7d-e dac-31cd-54bb76b10d87 salvation_army_dating_rules, http://reversa-world.com/__med ia__/js/netsoltrademark.php?d= www.livebinders.com%2fplay%2fp lay%2f2445940%3ftabid%3da9b41a e4-43f9-6220-9696-e6d016e91b99 boundaries_in_dating_how_healt hy_choices_grow_healthy_relati onships, http://vcfarms.com/__media__/j s/netsoltrademark.php?d=www.li vebinders.com%2fplay%2fplay%2f 2446394%3ftabid%3d7bc5123b-60d b-6d93-7854-7bea86a36664 savannah_dating_service, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2446015?tabid=af71a1c8 -5a35-5433-1173-89d4dfbfdcf4 speed_bag_hook_up, http://www.ohiovalleybankdirec t.com/__media__/js/netsoltrade mark.php?d=www.livebinders.com %2fplay%2fplay%2f2446528%3ftab id%3d9e8837f5-c346-4951-d1a3-a c5ca4232580 dating_a_girl_with_green_eyes, http://montehermoso.porinterne t.com.ar/go/redirect.php?id=74 &url=wernertransportation.com/ __media__/js/netsoltrademark.p hp?d=www.livebinders.com%2fpla y%2fplay%2f2446477%3ftabid%3da e398539-f161-2ad2-751d-d038460 2de7e new_york_city_chinese_dating, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2446378?tabid=a1be40e5 -7b83-2885-673b-5369eeddf9d9 the_best_online_dating_sites_u k, http://axpot.com/__media__/js/ netsoltrademark.php?d=www.live binders.com%2fplay%2fplay%2f24 46604%3ftabid%3da48ce76f-2605- 2487-dad5-a7a3295dd4c1 canadian_christian_dating_site _free, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2446760?tabid=57b0fc4f -0218-c8b6-ecc3-06990b3a9441 indian_cell_phone_dating, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2445947?tabid=eee5882a -1f74-6483-738a-1ec7622cb3e8 dating_headline_for_match, http://www.kirschenmarkt-glade nbach.de/go.php?go=https%3a%2f %2fwww.livebinders.com%2fplay% 2fplay%2f2446101%3ftabid%3df3b 55010-5722-1598-2dbd-041afd658 c63 grand_theft_auto_san_andreas_d ating_guide, http://www.osterhaven.net/__me dia__/js/netsoltrademark.php?d =www.livebinders.com%2fplay%2f play%2f2446439%3ftabid%3d26b61 329-0169-56e2-316f-6bfb48bc7db a dating_bournemouth_free, https://military-civilian.com/ pages/redirect.php?url=https%3 a%2f%2fwww.livebinders.com%2fp lay%2fplay%2f2446495%3ftabid%3 de9fa5a66-8c9d-1aa9-88ae-b8f39 ec800f4 avatar_hook_up, http://lrhmeridian.com/__media __/js/netsoltrademark.php?d=ww w.livebinders.com%2fplay%2fpla y%2f2446011%3ftabid%3ddfa61364 -d1e6-4488-a71c-bec36d057766 elite_dating_service_toronto, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2446083?tabid=22218b4b -a29c-95f8-9c51-8ef253d5119f dating_how_often_should_he_cal l, http://www.horrods.com/__media __/js/netsoltrademark.php?d=ww w.livebinders.com%2fplay%2fpla y%2f2446346%3ftabid%3d11f94f64 -8a82-62d3-0d7b-447654aed32c speed_dating_married, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2446602?tabid=0780d7c3 -e1ad-e2ee-7736-42a802a598cc online_dating_constant_rejecti on, http://brewbarrels.com/__media __/js/netsoltrademark.php?d=ww w.livebinders.com%2fplay%2fpla y%2f2446311%3ftabid%3d5973f5de -1b55-bb6f-055a-fc0b1e65d4e3 web_series_about_online_dating ,
IP:91.204.15.27  2018-11-23 19:43:41
viagra online Feel free to visit my site - buy viagra professional uk
IP:178.159.37.28  2019-12-09 09:38:32
ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ
Таны нэр:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд factnews.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 8919-9080 утсаар хүлээн авна. тэмдэгт.