Нүдэндээ шивээс хийлгэжээ/ Аймшигтай/

2014/04/11
Share |
Хүмүүс:
Нүдэндээ шивээс хийлгэжээ/ Аймшигтай/

Польшийн рэпчин, дүрэмгүй зодооны тулаанч Попек нүдэндээ шивээс хийлгэхээр шийджээ. Гэхдээ нутагт нь ийм шивээс хийдэггүй болохоор хаа байсан Англид очиж хийлгэсэн байна. Үр дүн нь лайтай… 


Танд манай нийтлэл таалагдаж байвал LIKE дараарай!
Сэтгэгдэл
logertop Êóïèòü Ñêîðîñòü a-PVP â Ñïàññê-Äàëüíèé Òåêñò ïåñíè Àìôåòàìèíîâûå ÷óâñòâà, ñëîâà ïåñíè äàéìîíä àâòîñåðâèñ Ìàíòóðîâî êóïèòü çàêëàäêó Ïñèõîäåëèêè Купить Героин Полесск Õâàëûíñê êóïèòü HQ Ãàøèø Ìîñêâà Íîâîêîñèíî êóïèòü çàêëàäêó ×èñòåéøèé Ìåòàäîí êóïèòü ËÑÄ Òîðæîê Ïîëûñàåâî êóïèòü çàêëàäêó Cocaine Premium: Peru Äàøàâà êóïèòü çàêëàäêó áîøêè Êóïèòü çàêëàäêè ìåòîäîí â Êèðååâñêå Ìîñêâà Ïðåîáðàæåíñêîå êóïèòü Êðèñòàëëû ì¸äà Ìîñêâà Òâåðñêîé êóïèòü çàêëàäêó MDMA Pills - RED Купить амфетамР¸Ð½ Âîëî÷èñê êóïèòü Ãåðîèí Ëþáàíü êóïèòü NBOME Ïðîõëàäíûé êóïèòü cocaine Âèëþ÷èíñê êóïèòü çàêëàäêó áîøêè Видео героин закладкР¸ Kumarbiz | Linked At Least 46 Domains | IP: Ñåâåðîóðàëüñê êóïèòü MDMA Pills - RED Canterbury êóïèòü Ãåðîèí Èñòðà êóïèòü çàêëàäêó LSD 220 ìã Âèëüêèÿ êóïèòü ãàøèø Адипекс купить Çàêëàäêè øèøêè àê47 â Áóãóðóñëàíå Âåðàâàë êóïèòü çàêëàäêó áîøêè çàêëàä÷èêè ñïá ðîññûïü â ×àïëûãèíå Þðüåâåö êóïèòü Àìôåòàìèí (ôåí) Çàêëàäêè íàðêîòèêè â Îêóëîâêå Êóïèòü çàêëàäêè ýêñòàçè â Ñîñíîãîðñêå Ùó÷üå êóïèòü VHQ Cocaine 98% Colombia Íåðèíãà êóïèòü çàêëàäêó áîøêè êóïèòü Êåêñ Ïë¸ñ Òàìäûáóëàê êóïèòü Êîêàèí Ñíåæíîãîðñê êóïèòü Ìàðèõóàíà [White Widow]
IP:46.161.61.176  2018-08-09 20:23:20
Ijgfnrke linux, http://put-in-baylodging.net/_ _media__/js/netsoltrademark.ph p?d=opencu.com%2fprofiles%2fbl ogs%2fek-tha-tiger-full-movie- download-filmywap-1 ek_tha_tiger_full_movie_downlo ad_filmywap, http://opencu.com/profiles/blo gs/how-to-download-whatsapp-st atus-video-from-youtube-1 how_to_download_whatsapp_statu s_video_from_youtube, http://beachcitiesent.com/__me dia__/js/netsoltrademark.php?d =opencu.com%2fprofiles%2fblogs %2fkya-baat-ay-hd-video-downlo ad-1 kya_baat_ay_hd_video_download, http://scalpspa.com/__media__/ js/netsoltrademark.php?d=openc u.com%2fprofiles%2fblogs%2ftel ugu-songs-free-download-2018-1 telugu_songs_free_download_201 8, http://keden.kz/go.php?go=http %3a%2f%2fopencu.com%2fprofiles %2fblogs%2fy-ld-z-tilbe-vuraca k-indir-1 yıldız_tilbe_vuracak_indir, http://opencu.com/profiles/blo gs/iki-a-k-indir-dur-1 iki_aşık_indir_dur, http://www.gerolf.org/modemoma il/redirect.php?url=http%3a%2f %2fopencu.com%2fprofiles%2fblo gs%2fleft-4-dead-2-sa-lam-indi r-1 left_4_dead_2_sağlam_indir, http://www.landersbrothersauto group.net/__media__/js/netsolt rademark.php?d=opencu.com%2fpr ofiles%2fblogs%2fwindows-10-is o-download-1 windows_10_iso_download, http://www.padclub.com/__media __/js/netsoltrademark.php?d=op encu.com%2fprofiles%2fblogs%2f how-to-download-instagram-prof ile-photo-1 how_to_download_instagram_prof ile_photo, http://opencu.com/profiles/blo gs/iphone-8-8-plus-ringtone-do wnload-1 iphone_8-8_plus_ringtone_downl oad, http://gigafootball.net/go.php ?go=http%3a%2f%2fopencu.com%2f profiles%2fblog%2fnew%23 tiger_zinda_hai_full_movie_dow nload_movies_counter, http://opencu.com/profiles/blo gs/mobikora-tv-pc-1 mobikora_tv_تحميل_pc, http://ponedelnikov.net/go.php ?go=http%3a%2f%2fopencu.com%2f profiles%2fblogs%2fmile-ho-tum -humko-song-download-1 mile_ho_tum_humko_song_downloa d, http://opencu.com/profiles/blo gs/pokemon-gba-game-download-1 pokemon_gba_game_download, http://halifaxtvrepair.com/__m edia__/js/netsoltrademark.php? d=opencu.com%2fprofiles%2fblog s%2ffs-17-game-download-for-an droid-1 fs_17_game_download_for_androi d, http://3ymn.net/__media__/js/n etsoltrademark.php?d=opencu.co m%2fprofiles%2fblogs%2fscooby- doo-pa-pa-mp3-1 scooby_doo_pa_pa_skachat_mp3, http://www.nysocialsecuritydis ability.biz/__media__/js/netso ltrademark.php?d=opencu.com%2f profiles%2fblogs%2fsimge-sa-n- p-cem-mp3-indir-1 simge_sağın_öpücem_mp3_ind ir, http://kitauras.com/__media__/ js/netsoltrademark.php?d=openc u.com%2fprofiles%2fblogs%2fye- mosam-ki-barish-song-download ye_mosam_ki_barish_song_downlo ad, http://opencu.com/profiles/blo gs/whatsapp-beta-version-downl oad-apk-1 whatsapp_beta_version_download _apk, http://toseo.top/redirect.php? url=http%3a%2f%2fopencu.com%2f profiles%2fblogs%2fdownload-ub untu-16-04-1 download_ubuntu_16.04, http://opencu.com/profiles/blo gs/kya-baat-ay-hd-video-downlo ad-1 kya_baat_ay_hd_video_download, http://opencu.com/profiles/blo gs/download-tiger-zinda-h-movi e-1 download_tiger_zinda_h_movie, http://www.a-perfect.com/__med ia__/js/netsoltrademark.php?d= opencu.com%2fprofiles%2fblogs% 2ftamil-mobile-movies-hd-downl oad-1 tamil_mobile_movies_hd_downloa d, http://ampyraprofessional.net/ __media__/js/netsoltrademark.p hp?d=opencu.com%2fprofiles%2fb logs%2fdownload-pendente-play- store-o-que-fazer-1 download_pendente_play_store_o _que_fazer, http://www.pupynin.ru/go.php?g o=http%3a%2f%2fopencu.com%2fpr ofiles%2fblogs%2fpersonajes-de -minecraft-para-descargar-1 personajes_de_minecraft_para_d escargar, http://www.amazonhorizons.com/ __media__/js/netsoltrademark.p hp?d=opencu.com%2fprofiles%2fb logs%2ftamildhool-vijay-tv-sho ws-download-1 tamildhool_vijay_tv_shows_down load, http://pathtodiversity.net/__m edia__/js/netsoltrademark.php? d=opencu.com%2fprofiles%2fblog s%2fsurah-rehman-by-qari-abdul -basit-mp3-free-download-witho ut-1 surah_rehman_by_qari_abdul_bas it_mp3_free_download_without_t ranslation, http://www.newtender.ru/redire ct.php?url=http%3a%2f%2fopencu .com%2fprofiles%2fblogs%2fdown load-whatsapp-mod-apk-1 download_whatsapp_mod_apk, http://opencu.com/profiles/blo gs/m3u-iptv-download-2018-1 m3u_iptv_download_2018, http://www.directcontact.de/re direct.php?url=http%3a%2f%2fop encu.com%2fprofiles%2fblogs%2f pdf-birle-tirme-program-indir- 1 pdf_birleştirme_programı_ind ir, http://opencu.com/profiles/blo g/create minecraft_education_download, http://thelawstore.ca/__media_ _/js/netsoltrademark.php?d=ope ncu.com%2fprofiles%2fblogs%2fp es-2009-sa-lam-indir-1 pes_2009_sağlam_indir, https://news24.easydogs.de/red irect.php?url=http%3a%2f%2fope ncu.com%2fprofiles%2fblogs%2fg etting-over-it-free-download-g ame-1 getting_over_it_free_download_ game, http://viaconfort.com/__media_ _/js/netsoltrademark.php?d=ope ncu.com%2fprofiles%2fblogs%2fn oize-mc-10 noize_mc_golos_i_struny_skacha t, http://www.andreaneal.com/__me dia__/js/netsoltrademark.php?d =opencu.com%2fprofiles%2fblogs %2fsdk-manager-download-1 sdk_manager_download, http://www.5starparts.com/__me dia__/js/netsoltrademark.php?d =opencu.com%2fprofiles%2fblogs %2fmusicas-2018-download-1 musicas_2018_download, http://www.confidentdentalplan .com/__media__/js/netsoltradem ark.php?d=opencu.com%2fprofile s%2fblogs%2fgloud-games-apk-do wnload-1 gloud_games_apk_download, http://opencu.com/profiles/blo gs/suit-suit-karda-song-downlo ad-1 suit_suit_karda_song_download, http://domainbeurteilung.de/re direct.php?url=http%3a%2f%2fop encu.com%2fprofiles%2fblogs%2f o2tv-series-download o2tv_series_download, http://rego925.com/__media__/j s/netsoltrademark.php?d=opencu .com%2fprofiles%2fblogs%2foh-n a-rahi-video-song-download-1 oh_na_rahi_video_song_download , http://opencu.com/profiles/blo gs/programa-para-descargar-mus ica-de-youtube-gratis-y-rapido -1 programa_para_descargar_musica _de_youtube_gratis_y_rapido, http://ebj.championink.com/__m edia__/js/netsoltrademark.php? d=opencu.com%2fprofiles%2fblog s%2fpilla-ra-lyrics-download-1 pilla_ra_lyrics_download, http://webreview.pressreaders. eu/redirect.php?url=http%3a%2f %2fopencu.com%2fprofiles%2fblo gs%2fsnaptube-baixar-gratis-pa ra-android-1 snaptube_baixar_gratis_para_an droid, http://smartaccess-lanorma.nep tune.fr/smartaccess/redirect.p hp?url=http%3a%2f%2fopencu.com %2fprofiles%2fblogs%2ftajdar-e -haram-atif-aslam-song-downloa d-1 tajdar_e_haram_atif_aslam_song _download, http://gpworld.com/__media__/j s/netsoltrademark.php?d=opencu .com%2fprofiles%2fblog%2fnew%2 3 i_tamil_movie_download_720p, http://en.mzyachts.ru/redirect .php?url=http%3a%2f%2fopencu.c om%2fprofiles%2fblogs%2fxo-tou r-life-instrumental-download-1 xo_tour_life_instrumental_down load, https://seo.miraiserver.com/re direct.php?url=http%3a%2f%2fop encu.com%2fprofiles%2fblogs%2f pink-panther-theme-song-downlo ad-1 pink_panther_theme_song_downlo ad, http://website-review.ru/redir ect.php?url=http%3a%2f%2fopenc u.com%2fprofiles%2fblogs%2fwin dows-7-sp2-download-64-bit windows_7_sp2_download_64_bit,
IP:79.133.107.235  2018-12-01 16:33:54
Rickyroots Also visit my homepagehttps://www.myonlinebuy.us/via gra-100mg-pills-for-men-vs-10- mg-cialis
IP:178.159.37.28  2019-12-01 21:42:39
ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ
Таны нэр:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд factnews.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 8919-9080 утсаар хүлээн авна. тэмдэгт.