Тархи, гэдэс, уушги гэмтээдэг халдварт ханиад хүүхдийн тамирыг барж байна

2014/11/04
Share |
Хүмүүс:
Тархи, гэдэс, уушги гэмтээдэг халдварт ханиад хүүхдийн тамирыг барж байна

Эцэг, эхчүүдийг айдаст автуулж аргыг нь бараад байгаа бөөлждөг, гүйлгэдэг ханиадны халдвар улам газар авч байна. Сүүлийн хэдэн долоо хоногт дүүргүүдийн хүүхдийн эмнэлэг гүйлгэсэн, суулгасан, шингэн алдсан хүүхдүүдээр дүүрлээ. Эцэг эхчүүд энэ ханиадны талаар ам дамжуулан сонссон ч ямар шинж тэмдэгтэй, хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар мэдлэггүй байна. Тиймээс хүүхдүүдийн тамирыг барж байгаа энэ өвчний талаар мэдээлэл авахаар Баянзүрх дүүргийн Хүүхдийн эмнэлгийг зорилоо. Эмнэлэгт ирж буй хүүхдүүдийн олонх нь энэ ханиадны халдвар авчээ. Олон хоног бөөлжсөн, гүйлгэсэн тул уйлах ч тэнхэлгүй болтлоо тамирдсан өлгийтэй, өлгийгүй ээж аавдаа тэврүүлсэн хүүхдүүд хүлээн авахын өмнө зогсоно. Тэдний ихэнх нь 0-2 насных. Ийм дараалал өдрийн цагаар бага байгаа ч орой ажил тарсны дараа ихэсдгийг ээлжийн сувилагч ярилаа. Хүлээн авахад өдөрт 60-90 хүүхэд үзүүлж байгаа бөгөөд үүнээс хамгийн багадаа 20 хүүхэд хэвтэн эмчлүүлдэг байна.

Эцэг, эхчүүд энэ ханиадны талаар ам дамжин сонссон ч хүүхдээ халуурч, бөөлжиж эхэлмэгц тархи нь хөдөлсөн байх гэж бариулсаар цаг алддаг байна. Сувилагч нар эхний ээлжинд дусал залгасны дараа  бүртгэлээ  эхэлж байгаагаас харахад хүүхдүүд маш их хүндэрсэн хойноо ирдэг нь тодорхой байлаа.

Балчир хүүхдүүдийн тархи, гэдэс, уушгийг гэмтээдэг

Сүүлийн хоёр жилд ханиадны вирусны өөрийгөө хамгаалах чадвар улам “хэцүү” болжээ. Өмнө нь ханиадны вирус ихэнхидээ бөөрөнхий хэлбэртэй байсан бөгөөд эм уухад өнхөрч, амархан туугддаг байжээ. Харин сүүлийн үеийн вирусууд олон өнцөгтэй, талст хэлбэртэй болсон тул хэр баргийн эм, тарианд дарагдахаа больсон гэж сувилагч Т.Мөнхцэцэг ярилаа. Тэрбээр “Хүүхэдтэйгээ хэвтсэн хүмүүс хүүхдээ эдгэхээр эндээс гараад явчихдаг. Харин бид бол энэ өвчний голомтонд үлдэж, дунд нь “амьдардаг” хүмүүс. Ээжүүдэд зөвлөгөө өгөөд гаргадаг ч дахиж ирэх нь олон байна. Энэ ханиад хаалга онгойх, гадуур хувцастайгаа орж ирэх, хажуугаар нь гүйж өнгөрөх зэргээр салхи сэвэлзэхэд л сэдэрдэг өвчин. Даарахад маш хурдан сэдэрдэг. Тиймээс энд дарж илүү их мэдээ мэдээлэлийг

Танд манай нийтлэл таалагдаж байвал LIKE дараарай!
Сэтгэгдэл
Ztrzriwt triangulated, https://www.openlearning.com/u /kaskudite/blog/Buying150Words EssayArticleBestWebsites buying_150_words_essay_article _best_websites, https://www.openlearning.com/u /behpegoce/blog/BuyCheap1984Sy mbolismEssayAnnotatedBibliogra phyOnlineFree buy_cheap_1984_symbolism_essay _annotated_bibliography_online _free, https://sitespot.ru/away.php?t o=https%3a%2f%2fwww.openlearni ng.com%2fu%2frousvisoundtol%2f blog%2fBuying150WordEssayForCo llegeOutlineBestPractices buying_150_word_essay_for_coll ege_outline_best_practices, http://pophealthmetrics.biomed central.com/track/pdf/10.1186/ 1478-7954-10-9?site=https%3a%2 f%2fwww.openlearning.com%2fu%2 floyvanbackris%2fblog%2fOrderA n100BestEssaysParaphrasingBest Book order_an_100_best_essays_parap hrasing_best_book, http://www.amenetonmonde.com/r edirect?token=https%3a%2f%2fww w.openlearning.com%2fu%2fraibe tuame%2fblog%2fPayToWritePerso nalStatement1YearMbaBestPracti ce pay_to_write_personal_statemen t_1_year_mba_best_practice, https://www.openlearning.com/u /tacounraynon/blog/OrderAMathA ssignment1SpondylolisthesisChe apestPrice order_a_math_assignment_1_spon dylolisthesis_cheapest_price, https://www.openlearning.com/u /raibetuame/blog/BuyingCode151 EssaysServices buying_code_151_essays_service s, https://www.openlearning.com/u /tempsaroofdi/blog/ToOrder123E ssayPapersParaphrasingBestPrac tices to_order_123_essay_papers_para phrasing_best_practices, https://www.openlearning.com/u /lehacknaska/blog/HowToWriteAL iterature1ParagraphEssayFormat OnlineFree how_to_write_a_literature_1_pa ragraph_essay_format_online_fr ee, http://thedesignerpad.com/proc ess/RedirectN?url=https%3a%2f% 2fwww.openlearning.com%2fu%2ft ahiddloory%2fblog%2fPayCode200 WordEssaySampleBestPractices pay_code_200_word_essay_sample _best_practices, http://www.jhshawfuneralhome.c om/cfi/addthis_email_mobile.cf m?url=https%3a%2f%2fwww.openle arning.com%2fu%2fcellcountfola rm%2fblog%2fBuyingArticle2Part ThesisStatementBestAddressesTh isAssignment buying_article_2_part_thesis_s tatement_best_addresses_this_a ssignment, http://seznam.poutnici.com/loc ation.php?url=https%3a%2f%2fww w.openlearning.com%2fu%2ftemps aroofdi%2fblog%2fBuyingLabRepo rt123EssayPapersBestWebsites buying_lab_report_123_essay_pa pers_best_websites, http://comercialchinere.com/pr oduct/kumba-thiacry-degue-500- gr?&ref=https%3a%2f%2fwww.open learning.com%2fu%2fabflursouls to%2fblog%2fPay15000WordEssayT hesisBestPractices pay_15000_word_essay_thesis_be st_practices, http://www.ulekare.cz/url_ext? from=https%3a%2f%2fwww.openlea rning.com%2fu%2ffloodfaicounwu ss%2fblog%2fHowToWriteALiterat ure123HelpMeResearchPapersOnli neWithWorksCited how_to_write_a_literature_123_ help_me_research_papers_online _with_works_cited, https://www.openlearning.com/u /skydadpurki/blog/WriteMy100Wo rdsEssayExampleMathAssignmentB estPractices write_my_100_words_essay_examp le_math_assignment_best_practi ces, https://www.openlearning.com/u /tiosongglitdog/blog/ToOrderTh esisProposal15YearsFromNowEssa yOnline to_order_thesis_proposal_15_ye ars_from_now_essay_online, https://www.openlearning.com/u /nyitrigurin/blog/WriteMy100Be stEssaysPersonalStatementServi ces write_my_100_best_essays_perso nal_statement_services, http://wyan.cloudhostedresourc es.com/screen.php?go=https%3a% 2f%2fwww.openlearning.com%2fu% 2fbirthfimysel%2fblog%2fBuyChe apProofreading1StClassEssayOnl ineFree buy_cheap_proofreading_1st_cla ss_essay_online_free, https://www.openlearning.com/u /funcvivino/blog/OrderAn20Page EssayMovieReviewCheaperByTheDo zen order_an_20_page_essay_movie_r eview_cheaper_by_the_dozen, https://www.openlearning.com/u /kontgamadys/blog/PayToWriteLa bReport1984EssayQuestionsServi ces pay_to_write_lab_report_1984_e ssay_questions_services, http://www.molportal.ru/links. php?go=https%3a%2f%2fwww.openl earning.com%2fu%2famcritalhie% 2fblog%2fPay14004INeedHelpWrit ingASynopsisThesisBestPractice pay_14004_i_need_help_writing_ a_synopsis_thesis_best_practic e, https://www.openlearning.com/u /esinacer/blog/OrderAnLiteratu re1StTermPaperForMoney order_an_literature_1st_term_p aper_for_money, https://www.openlearning.com/u /taibludlaito/blog/WriteMyCode 1500WordEssayStructureBest write_my_code_1500_word_essay_ structure_best, https://www.openlearning.com/u /imelacam/blog/BuyAnAdmission1 StGradeMathAssignmentsBestPrac tice buy_an_admission_1st_grade_mat h_assignments_best_practice, http://www.monacomediax.com/ne wsmmx/stats/lm/lm.php?tk=https %3a%2f%2fwww.openlearning.com% 2fu%2fnumdisctychit%2fblog%2fO rderAnAnnotatedBibliography131 EssayFormatOnline order_an_annotated_bibliograph y_1_3_1_essay_format_online, https://www.openlearning.com/u /wedcumstuse/blog/BuyingMovieR eview12ThStdEnglishQuestionPap ersBestPractices buying_movie_review_12th_std_e nglish_question_papers_best_pr actices, https://www.openlearning.com/u /nuivilbecal/blog/BuyCreativeW riting123LanguageEssayServices buy_creative_writing_123_langu age_essay_services, http://andrew-stebbins-maurer- law-school.xoxohth.com/go.php? url=https%3a%2f%2fwww.openlear ning.com%2fu%2fhandsapatge%2fb log%2fWhereCanIBuyProofreading 2MmRetrolisthesisForMoney where_can_i_buy_proofreading_2 _mm_retrolisthesis_for_money, https://www.cloudhq.io/mail_tr ack/link/1d2433879ac0607c0cf72 9b965f7855b?uid=https%3a%2f%2f www.openlearning.com%2fu%2flep nonibe%2fblog%2fBuyCaseStudy11 EnglishMultipleChoicePapersSer vices buy_case_study_11_english_mult iple_choice_papers_services, http://www.meteo.capetown/scri pts/sharer.php?url=https%3a%2f %2fwww.openlearning.com%2fu%2f mojeancharmmass%2fblog%2fOrder An100ResearchPaperTopicsDisser tationBestPractice order_an_100_research_paper_to pics_dissertation_best_practic e, https://www.openlearning.com/u /tempsaroofdi/blog/Pay100Great Essays4ThEditionAnnotatedBibli ographyBestPractices pay_100_great_essays_4th_editi on_annotated_bibliography_best _practices, https://www.openlearning.com/u /siicesspearro/blog/BuyCheap15 AugustEssayParaphrasingBestPra ctice buy_cheap_15_august_essay_para phrasing_best_practice, https://www.openlearning.com/u /amcritalhie/blog/OrderAn10ThG radePersuasiveEssayTopicsArtic leServices order_an_10th_grade_persuasive _essay_topics_article_services , http://www.chubbyclipz.com/rt/ engine/thumb.php?l=https%3a%2f %2fwww.openlearning.com%2fu%2f raibetuame%2fblog%2fBuyAn1984T hesisMathAssignmentBestPractic e buy_an_1984_thesis_math_assign ment_best_practice, https://www.openlearning.com/u /ciacamadlai/blog/ToOrder10Ste psWritingEssayArticleCheaper to_order_10_steps_writing_essa y_article_cheaper, http://service4service.ru/go/h ttp://service4service.ru/acces sories/search/?query:keywords= https%3a%2f%2fwww.openlearning .com%2fu%2fliatitestlas%2fblog %2fBuy10ParagraphEssayMathAssi gnmentOnlineFree buy_10_paragraph_essay_math_as signment_online_free, https://www.openlearning.com/u /culanmikind/blog/WhereCanIBuy LabReport11ThGradeMathProblems MoneyCauses where_can_i_buy_lab_report_11t h_grade_math_problems_money_ca uses, http://greetcard.kapook.com/we b/email?p=https%3a%2f%2fwww.op enlearning.com%2fu%2fmotitigri %2fblog%2fPay1PageEssayTopicsA rticleServices pay_1_page_essay_topics_articl e_services, https://tellmesam.com/modules/ mod_jw_srfr/redir.php?url=http s%3a%2f%2fwww.openlearning.com %2fu%2fbiatamidon%2fblog%2fBuy ing123HelpMePersuasiveEssayRep ortsCheaper buying_123_help_me_persuasive_ essay_reports_cheaper, https://ctw2.tkmdb.net/goto/?u rl=https%3a%2f%2fwww.openlearn ing.com%2fu%2frousvisoundtol%2 fblog%2fToOrderResearchProposa l1984ThemesEssayServices to_order_research_proposal_198 4_themes_essay_services, https://www.openlearning.com/u /provelsison/blog/WriteMyLiter ature200WordsEssayOnChildLabou rServices write_my_literature_200_words_ essay_on_child_labour_services , https://fishing-life.ru/redire ct?url=https%3a%2f%2fwww.openl earning.com%2fu%2fraibetuame%2 fblog%2fWhereCanIBuyCoursework 100WordEssayMemeBestFriendsFor ever where_can_i_buy_coursework_100 _word_essay_meme_best_friends_ forever, http://www.longbeachcolonial.c om/cfi/addthis_email.cfm?url=h ttps%3a%2f%2fwww.openlearning. com%2fu%2fgwenbifulheart%2fblo g%2fOrderAnMathAssignment1000W ordEssayBestPractice order_an_math_assignment_1_000 _word_essay_best_practice, https://www.openlearning.com/u /tacounraynon/blog/BuyAnAdmiss ion100GreatEssaysBookBestWebsi tes buy_an_admission_100_great_ess ays_book_best_websites, http://www.orange.pl/prt/servl et/gothrough?id=https%3a%2f%2f www.openlearning.com%2fu%2fpla nmelniro%2fblog%2fToOrderAdmis sion2TypesOfHypothesisInResear chBestPractices to_order_admission_2_types_of_ hypothesis_in_research_best_pr actices,
IP:193.93.194.135  2018-11-05 01:41:11
JamAltefS Cialis Et Sante[url=http://abcialisnews.com]C ialis[/url] How To Buy Stendra Avana NebraskaBuy Cialis Free Generic Tadalis Sx Soft
IP:5.188.84.130  2020-02-29 23:21:41
ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ
Таны нэр:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд factnews.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 8919-9080 утсаар хүлээн авна. тэмдэгт.