”Шуранхай” хамтлагийн Номин хүүгээ олонд танилцуулав

2015/03/09
Share |
Хүмүүс:
”Шуранхай” хамтлагийн Номин хүүгээ олонд танилцуулав

Ардын болон уртын дууг этник хэлбэрт оруулан анх дуулж гарч ирсэн “Шуранхай” хамтлагийн бүсгүйчүүдийг мэдэхгүй хүн гэж үгүй. Харин тэд хамлагаараа бус, тус тусын уран бүтээлээ хийгээд удаж байна. Тэгвэл тус хамттлагийн Б.Номин-Эрдэнэ хэдэн сарын өмнө амаржиж хүүтэй болсон билээ.Түүний  нь ой хүрээгүй ч рекламанд тоглоод амжсан билээ. Харин Мартаар хүүтэйгээ  авахуулсан зураг нь олны хайрыг татаж байна. Номингийн хүү аавтайгаа андуурмаар адилхан.Танд манай нийтлэл таалагдаж байвал LIKE дараарай!
Сэтгэгдэл
jaoiopmser Õó÷èòàí (äå Ñàðàãîñà) êóïèòü áîøêè êóïèòü Áîøêè Áàëàáàíîâî Þíãñòàóí êóïèòü çàêëàäêó øèøêè Êóïèòü çàêëàäêè áîøêè â Ëèõîñëàâëå Сколько выходит спайс из организР¼Ð° Êåãåéëè êóïèòü çàêëàäêó ãàøèø Áûêîâî êóïèòü çàêëàäêó áîøêè Ñîëâýé êóïèòü øèøêè Âåðåÿ êóïèòü çàêëàäêó Ecstasy: Red Monkey 250mg êóïèòü ËÑÄ Çàðàéñê Êèáëåð êóïèòü áîøêè Íèêîëüñêîå êóïèòü çàêëàäêó LSD 220 mkg Êîíñòàíòèíîâñê êóïèòü LSD 220 ìã купить Ð·Ð°ÐºÐ»Ð°Ð´ÐºÑ ƒ êóïèòü ÌÄÌÀ ðîçîâûå Ïå÷îðà Ìèëòîí êóïèòü çàêëàäêó Cocaine êóïèòü Áåëåíüêèé Äàãåñòàíñêèå Îãíè Òàëäîì êóïèòü ýéôîðåòèê Ìåôåäðîí Форма дафи Áîãîòîë êóïèòü Ecstasy: Red Bull 200 mg Êîïåéñê êóïèòü LSD Ìîðøàíñê êóïèòü Ìåôåäðîí [ìåëêèå êàìíè/ìóêà] HQ Êóëåáàêè êóïèòü çàêëàäêó Euro HQ Hash (×ÅÐÍÛÉ) Áðèäæâèëë êóïèòü øèøêè ЗакладкР¸ мытищи спайс Áîíí Òåðð êóïèòü ìàðèõóàíó Íîððèäæ êóïèòü ìàðèõóàíó Íèæíèé Íîâãîðîä êóïèòü Ãèäðîïîíèêà Afgan Kush Ìàëàòüÿ êóïèòü çàêëàäêó áîøêè Íàðîâ÷àò êóïèòü Ìåòàäîí Âàðíåð-Ðîáèíñ êóïèòü Ìåòàäîí Íîâûå Ñàíæàðû êóïèòü ìàðèõóàíó Ìîñêâà Ëþáëèíî êóïèòü çàêëàäêó MDMA Pills - BLUE Íåâåð êóïèòü áîøêè Íåóêåí êóïèòü Êîêàèí Íàõîäêà êóïèòü Ìåòàäîí HQ êóïèòü êëàä Ìàðèé Ýë
IP:185.252.187.215  2018-08-07 03:11:11
Ojiadfxd $ 2k to whom here?, http://www.ilford.org.uk/go.ph p?go=https%3a%2f%2fwww.livebin ders.com%2fplay%2fplay%2f24992 35%3ftabid%3d52fa6df7-f190-f27 7-6b33-24d0e6e06073 pig_skin_hookup, http://ns1.josepi.com/siteanal yzer/redirect.php?url=https%3a %2f%2fwww.livebinders.com%2fpl ay%2fplay%2f2501138%3ftabid%3d 8874f3b8-aabc-2293-1c03-ef25a2 5d90b0 mexican_dating_a_black_man, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2501054?tabid=02654bfe -e641-43ef-aaa1-d3e8aaee148d best_dating_ad_examples, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2498682?tabid=8b2f8d9e -02fe-73cf-c886-fea5ef7e9343 native_american_dating_traditi ons, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2499586?tabid=b5d400c3 -9661-33e1-c9bd-115c05f94b2d dating_a_short_girl_cosmo, http://www.reviewnic.com/redir ect.php?url=https%3a%2f%2fwww. livebinders.com%2fplay%2fplay% 2f2499974%3ftabid%3d9416c3d0-a b51-2a6e-569c-54373f8780e2 free_jewish_dating_sites_uk, http://www.theautoinsurancesit e.biz/__media__/js/netsoltrade mark.php?d=www.livebinders.com %2fplay%2fplay%2f2499763%3ftab id%3d9bf1ae0d-1237-290a-c252-4 8f48a13669b my_crush_dating_site, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2500379?tabid=32efea8e -5097-bb94-eb4f-5204356fcc9c syrian_dating, http://harcourtinvestment.com/ __media__/js/netsoltrademark.p hp?d=www.livebinders.com%2fpla y%2fplay%2f2499489%3ftabid%3d4 5d9d8b2-5d9e-e861-2c2b-d24ee57 4aef1 free_marriage_dating_sites, http://www.brokeragesupply.net /__media__/js/netsoltrademark. php?d=www.livebinders.com%2fpl ay%2fplay%2f2500030%3ftabid%3d bbe23f56-4e3b-36c1-1f18-4b18ae 36d6f0 parks_and_recreation_dating_ag e, http://bestac.com/__media__/js /netsoltrademark.php?d=www.liv ebinders.com%2fplay%2fplay%2f2 500536%3ftabid%3d68de27ee-6417 -e7c7-6008-7bc44a5696b4 hook_up_nightclub, http://empfast.com/__media__/j s/netsoltrademark.php?d=www.li vebinders.com%2fplay%2fplay%2f 2501361%3ftabid%3dd5179e99-ed3 8-1040-445c-7b421a0632bc online_dating_call_to_action_e xamples, http://fanaticoonlinemenu.com/ __media__/js/netsoltrademark.p hp?d=www.livebinders.com%2fpla y%2fplay%2f2498603%3ftabid%3d2 069e664-74ae-f68e-e726-a3e6e6e aeaf1 catholic_speed_dating_melbourn e, http://www.homepage-revue.com/ redirect.php?url=https%3a%2f%2 fwww.livebinders.com%2fplay%2f play%2f2499237%3ftabid%3dabe20 b86-7685-c572-81d8-7b728ca12c0 5 is_interracial_dating_common_i n_the_uk, http://aiwaah.com/seo/redirect .php?url=https%3a%2f%2fwww.liv ebinders.com%2fplay%2fplay%2f2 499185%3ftabid%3d7ae8ea22-ca31 -4bd8-26b9-4a5a303d80c4 what_are_four_dating_rules, http://websolutions.octomediac reative.com/website-review/red irect.php?url=https%3a%2f%2fww w.livebinders.com%2fplay%2fpla y%2f2499183%3ftabid%3dc3500dd8 -9ab2-bb7e-e599-c2bbca6f896a turnkey_dating_software, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2499029?tabid=11132e9b -b3bb-9e02-9788-e92030d47448 calculate_age_carbon_dating, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2499817?tabid=a77a4a90 -c401-ea06-97ae-ec1e7a1d4322 history_of_dating, http://www.industriamaquilador a.com/redirect.php?url=https%3 a%2f%2fwww.livebinders.com%2fp lay%2fplay%2f2499586%3ftabid%3 db5d400c3-9661-33e1-c9bd-115c0 5f94b2d dating_a_short_girl_cosmo, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2499588?tabid=5e7c81ba -55ab-a7be-98b3-073cca9d0045 best_dating_sites_for_rockers, http://searchwalker.com/__medi a__/js/netsoltrademark.php?d=w ww.livebinders.com%2fplay%2fpl ay%2f2501411%3ftabid%3d8d206c7 b-02c1-950e-58fd-8eb65166857f popular_english_dating_sims, https://vidaclub.com.ua/go.php ?go=https%3a%2f%2fwww.livebind ers.com%2fplay%2fplay%2f250074 9%3ftabid%3df04bab79-13c1-4e3f -4b8d-2ea34b29cd12 aria_ezra_dating_real_life, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2501411?tabid=8d206c7b -02c1-950e-58fd-8eb65166857f popular_english_dating_sims, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2499331?tabid=5b8481b9 -ac0d-da17-480e-0c3ce255447f dating_two_years_no_proposal, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2498724?tabid=f2883a80 -1bc6-f10e-faa1-d6cef3c23b80 mass_effect_3_dating_miranda, http://www.gdtorrent.com/redir ect.php?url=https%3a%2f%2fwww. livebinders.com%2fplay%2fplay% 2f2499367%3ftabid%3d920798e9-c 14d-5c17-4560-73e68c62aa57 no_response_online_dating_emai l, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2499001?tabid=4178f583 -57cf-5b2b-9c4b-badacdfc40b0 kundli_match_making_software_i n_hindi, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2501321?tabid=adacd977 -2722-c428-ad67-0e1b29b3b882 is_there_matchmaking_for_raids , http://allstats4u.com/redirect .php?url=https%3a%2f%2fwww.liv ebinders.com%2fplay%2fplay%2f2 499375%3ftabid%3df8672efc-fce1 -777e-e095-732b46e79da6 id_bracelets_dating, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2499163?tabid=037a2ff2 -e45c-a8fe-bea8-e4fec1f695be single_mothers_dating_south_af rica, http://www.webstars.hu/redirec t.php?url=https%3a%2f%2fwww.li vebinders.com%2fplay%2fplay%2f 2500684%3ftabid%3d9fcb74bc-a9c a-7337-ecb1-54626c1ba638 garage_door_hook_up, http://jesushelp.us/__media__/ js/netsoltrademark.php?d=www.l ivebinders.com%2fplay%2fplay%2 f2499934%3ftabid%3d3409dd6e-cf db-f937-e16d-c5352d8d9a13 japan_match_dating_site, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2499979?tabid=48136bd5 -5f9d-29e9-d59f-c93cfb5cfb77 how_to_have_a_happy_dating_lif e, http://gratisseotest.de/redire ct.php?url=https%3a%2f%2fwww.l ivebinders.com%2fplay%2fplay%2 f2500631%3ftabid%3dd103de3f-d5 a9-a60f-5dfe-68ba530b6b76 erica_from_love_and_hip_hop_da ting_married_man, http://websitefinder-worldwide .com/redirect.php?url=https%3a %2f%2fwww.livebinders.com%2fpl ay%2fplay%2f2501134%3ftabid%3d 9c9dd9f9-5b04-ffa0-2ca4-3a8f30 2ce4fd dating_agency_cyrano_recap_ep_ 15, http://webtoolboxpro.com/websi te-review/redirect.php?url=htt ps%3a%2f%2fwww.livebinders.com %2fplay%2fplay%2f2498842%3ftab id%3d8d25e0c4-c7bd-996f-d2c2-2 8fc9317012c questions_to_ask_for_online_da ting, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2501244?tabid=bee1c3f9 -7f98-0fa4-68a6-7bdaf328797d just_dating_durban, http://antik.ru/engine/api/go. php?go=https%3a%2f%2fwww.liveb inders.com%2fplay%2fplay%2f249 8745%3ftabid%3d7556bf51-ee8b-e 9fb-7b1e-5d640b59145d pressure_gauge_hook_up, http://www.modny-svet.sk/redir ect.php?url=https%3a%2f%2fwww. livebinders.com%2fplay%2fplay% 2f2499285%3ftabid%3dbc085807-e 6b3-3cae-1af1-09d88ee77c89 eva_longoria_new_dating_show, http://silah.com/__media__/js/ netsoltrademark.php?d=www.live binders.com%2fplay%2fplay%2f24 98469%3ftabid%3d09ff100a-5f00- 60ba-9c3d-f47b9744303e best_netherlands_dating_site, http://www.upsidefrown.com/__m edia__/js/netsoltrademark.php? d=www.livebinders.com%2fplay%2 fplay%2f2498682%3ftabid%3d8b2f 8d9e-02fe-73cf-c886-fea5ef7e93 43 native_american_dating_traditi ons, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2500659?tabid=eb4b11c2 -bea8-1cb7-a2a6-6dfa73b9ee5c femme_ukraine_dating, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2501514?tabid=aeea1603 -1d92-f24f-9f33-ec4af064dd63 online_dating_photo_mistakes, http://www.horrods.com/__media __/js/netsoltrademark.php?d=ww w.livebinders.com%2fplay%2fpla y%2f2499241%3ftabid%3d1659b18e -8f24-6870-cf1e-cef7738d87b7 ipad_dating_sims_for_guys, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2500662?tabid=f1766587 -e83f-e8b4-37bc-f955c7397f6f super_fun_night_online_dating, http://organicprivatelabel.org /__media__/js/netsoltrademark. php?d=www.livebinders.com%2fpl ay%2fplay%2f2498501%3ftabid%3d 7b1170cd-b199-32fc-3b3c-dfc5a8 1e8c0f halo_3_matchmaking_glitches, https://www.livebinders.com/pl ay/play/2501258?tabid=8e61f827 -71cd-d149-6993-a1ca1d9f81ec best_kenyan_dating_sites,
IP:37.230.212.19  2018-12-03 18:34:19
suba suba WLHg4D I would very much like to agree with the previous commenter! I find this blog really useful for my uni project. I hope to add more useful posts later.
IP:89.28.10.242  2018-12-21 13:43:56
RickyCrole My site - https://www.myonlinebuy.us/via gra-100mg-judpharmacys
IP:178.159.37.28  2019-12-02 14:14:09
CanaOrnl generic viagra available https://viagrawithoutdoctorspr es.com/# generic viagra india 100mg cost of viagra 100mg what helps viagra work better
IP:178.159.37.142  2019-12-21 19:37:59
ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ
Таны нэр:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд factnews.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 8919-9080 утсаар хүлээн авна. тэмдэгт.